תואר שני בספרות אנגלית

יועצי המ.א.:

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מציעה מספר מסלולי לימוד לתואר שני בספרות אנגלית: מסלול מחקרי הכולל תיזה, מסלול של לימוד מקיף ברמה גבוהה ללא תיזה, וכן לימודי מ.א באנגלית עם דגש על כתיבה יוצרת ועל תרגום ספרותי. מידע מקיף לגבי כל המסלולים ניתן למצוא באתר בשפה האנגלית.

כיצד נרשמים ללימודי תואר שני בספרות אנגלית?

ראשית, יש לקרוא היטב את המידע על מסלולי הלימוד השונים שלנו בעמוד זה. על מנת להתקבל לתואר שני, עליכם לקבל את אישורה של המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית לפני הפנייה לוועדת המ.א. של האוניברסיטה.  על כן, לאחר שהחלטתם לאיזה מסלול ברצונכם להגיש מועמדות, אנא פעלו לפי ההוראות הבאות:

 • המעוניינים להירשם לתואר שני בספרות אנגלית (עם או בלי תיזה) מתבקשים לפנות במייל ליועצת המ.א. של המחלקה, פרופ' סוזן הנדלמן (susan.handelman@biu.ac.il). עותק של הפנייה יש לשלוח גם למזכירת המחלקה לענייני תואר שני, הגב' חנה רדנר (rednerc@mail.biu.ac.il). לפנייה יש לצרף:
 1. אישור רשמי על תארים אקדמיים קודמים, כולל גליונות ציונים;
 2. רשימה נפרדת של קורסים שלמדתם בספרות אנגלית ואמריקנית, כולל ציונים;
 3. דוגמת כתיבה אקדמית באנגלית, רצוי בתחום הספרות;
 4. מכתב פנייה קצר (עד עמוד אחד) באנגלית המסביר מדוע ברצונכם ללמוד לתואר שני.
 • .המעוניינים להתקבל לתכנית לתואר שני בספרות עם דגש על כתיבה יוצרת מתבקשים לפעול על פי ההנחיות באתר התכנית - ראו כאן.
 • המעוניינים להתקבל לתכנית לתואר שני בספרות עם דגש על תרגום ספרותי מתבקשים לפנות בכתב לפרופ' אבן פלנברג (littransbarilan@gmail.com). לפנייה יש לצרף:
 1. אישור רשמי על תארים אקדמיים קודמים, כולל גליונות ציונים;
 2. רשימה נפרדת של קורסים שלמדתם בספרות אנגלית ואמריקנית, כולל ציונים;
 3. דוגמת כתיבה באנגלית (עבודה אקדמית, כתיבה יוצרת או תרגום לאנגלית של טקסט ספרותי קצר)
 4. מכתב פנייה קצר (עד עמוד אחד) באנגלית המסביר מדוע ברצונכם ללמוד בתכנית זו.

פטור מאנגלית כשפה זרה

סטודנטים לתארים מתקדמים במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית פטורים מהדרישה ללימודי שפה זרה.

קורסים ביהדות

 1. סטודנטים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן מחוייבים לקחת קורס אחד ביהדות בהיקף של 2 שעות שנתיות.
 2. סטודנטים שלא למדו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן מחוייבים לקחת שני קורסים ביהדות בהיקף של 4 שעות שנתיות.

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות אל יועצי המ.א. של החוג או אל מזכירות המחלקה. נשמח לעזור.