מיקום ודרכי הגעה

מזכירות

מקום: בנין 404 (ס"ל), חדר 203 (מפת הקמפוס; מידע בנושא תחבורה לאוניברסיטה)

שעות קבלה:

ימי ראשון ושלישי 11:30–13:30
ימי שני ורביעי 8:30–10:30

טלפון:

03-5318236
03-5318238

פקס:

03-7384026

כתובת דואר:

המחלקה לבלשנות ספרות אנגלית
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 52900

דואר אלקטרוני:

depteng (at) mail.biu.ac.il

אנשי קשר

ספריה

סמדר ויספר/ מנהלת