ראש מחלקה ויועצי מגמה

ראש המחלקה

משרד: בניין 404 חדר 111
דואר אלקטרוני: Elinor.Saiegh-Haddad@biu.ac.il
 
שעות קבלה תשע"ה:
יום ה' 14:00-16:00 בתיאום מראש
 

יועצי מגמה - ספרות אנגלית

יועץ לתואר ראשון
משרד: בנין 404 חדר 206
דואר אלקטרוני: michael.kramer@biu.ac.il
שעות קבלה: סמ' א' - יום ב', ג' 12:00-13:00 או בתיאום מראש;
סמ' ב' - יום ג' בתיאום מראש
יועצת לתואר שני ושלישי
משרד: בנין 404 חדר 209
טלפון:03-5318848
דואר אלקטרוני: susan.handelman@biu.ac.il
שעות קבלה: 
בתיאום מראש
יועץ לתואר שני ושלישי
משרד: בנין 404 חדר 107
טלפון: 03-5317740 
דואר אלקטרוני: Jeffrey.Perl@biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש
ע' יועצת לתואר שני ושלישי
משרד: בנין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני: shapira.yael@biu.ac.il
 
שעות קבלה:
יום ב' בתיאום מראש

יועצי מגמה - בלשנות

יועץ לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר ???
דואר אלקטרוני: Lior.Laks@biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש

ד"ר מיכל בן שחר
יועצת המסלול לבלשנות במחקר קליני
משרד: בניין 901 חדר 212
טלפון: 03-5318568
דואר אלקטרוני: michalb@mail.biu.ac.il

שעת קבלה:
בתיאום מראש

 

יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 211
דואר אלקטרוני: yaelgree@gmail.com
שעות קבלה:
בתיאום מראש