מחקר

חברי הסגל ותלמידי המחקר במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מנהלים מחקרים במגוון רחב של תחומים. למידע נוסף על המחקר במחלקה, עברו לאחד הדפים הבאים:
  • מחקר בבלשנות
  • מחקר בספרות