סגל אקדמי - ספרות

 
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני: imb400@gmail.com
 
 
 
 
שעות קבלה תשע"ה:
בתיאום מראש

 

 
 
יועצת לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר 209
טלפון: 03-5318848
דואר אלקטרוני: susan.handelman@biu.ac.il
שעות קבלה תשע"ה:
סמסטר א' - בשבתון
סמסטר ב' - ימי ב' ו-ד' 14:30-15:30 ובתיאום מראש
 
 
 
ראש מגמת שירה, כתיבה יוצרת
דואר אלקטרוני: lindazisquit@gmail.com
שעות קבלה תשע"ה:
בתיאום מראש
 
 
סופר אורח, כתיבה יוצרת
דואר אלקטרוני: matan.hermoni@gmail.com
שעות קבלה תשע"ה:
בתיאום מראש
 
ד"ר ג'ון לנדאו
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני:  johnlandau60
שעות קבלה תשע"ה:
יום ד' 17:30 ובתיאום מראש
 
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני:kinerethm@gmail.com
שעות קבלה תשע"ה:
בתיאום מראש
 
 
ראש מגמת ספרות, כתיבה יוצרת
יועץ למ.א. בספרות עם דגש על תרגום ספרותי
משרד: בניין 404 חדר 067
דואר אלקטרוני: evanfallenberg@gmail.com
שעות קבלה תשע"ה:
סמסטר א' - יום ד' בתיאום מראש
סמסטר ב' - יום ג' בתיאום מראש
משרד: בניין 404 חדר 106
דואר אלקטרוני: danielb.feldman@gmail.com
שעות קבלה תשע"ה:.
יום ד' 13:30-14:00 (נא לקבוע מראש במייל) ובתיאום מראש
 
 
 
 
 
 
יועץ לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר 107
טלפון: 03-5317740
דואר אלקטרוני:Jeffrey.Perl@biu.ac.il
שעות קבלה תשע"ה:
סמסטר א' - יום ד' 15:00-16:00
סמסטר ב' - בתיאום מראש
 
ראש המחלקה
משרד: בניין 404 חדר 207
דואר אלקטרוני: kolbrew@mail.biu.ac.il
 
 
שעות קבלה תשע"ה:
סמסטר א' - יום ב ו-ג' 13:00-14:00 או בתיאום מראש
סמסטר ב' - יום ג' 15:00-16:00
 
 
 
 
יועץ לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 046
דואר אלקטרוני: michael.kramer@biu.ac.il 
שעות קבלה תשע"ה:
סמסטר א' - יום ב' 14:00-15:00 ובתיאום מראש
סמסטר ב' - בתיאום מראש
 
 
 
 
 
משרד: בניין 404 חדר 210
טלפון: 03-5318849
דואר אלקטרוני: murrayroston@gmail.com
 
 
 
שעות קבלה תשע"ה:
בתיאום מראש
 
ראש התכנית לכתיבה יוצרת
משרד: בניין 404 חדר 008
טלפון: 03-5317989
דואר אלקטרוני:mmsulak@hotmail.com
 
שעות קבלה תשע"ה:
סמסטר א' - יום ג' 9:00-12:00
סמסטר ב' - יום ב' 9:00-10:00 12:00-15:30, יום ד' 9:00-10:00
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני:  yebschupak@gmail.com
שעות קבלה תשע"ה:
בתיאום מראש
 
 
 
 
 
 
יועצת לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני:  shapira.yael@biu.ac.il
שעות קבלה תשע"ה:
יום ב' בתיאום מראש
 
 
 
 
 
 

סגל בגימלאות

 

דואר אלקטרוני: ramban58@yahoo.com
 

 
ד"ר רחל סלמון-דשן
דואר אלקטרוני: salmondeshen@gmail.com
 
דואר אלקטרוני:Ellen.Spolsky@gmail.com