קורסים בבלשנות (2016-2017)

להלן רשימת הקורסים בבלשנות המוצעים במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בשנה"ל 2016-2017. לחיצה על מספר הקורס תפתח את הסילבוס המלא עבור אותו הקורס. מידע בדבר שעות ניתן למצוא בלוח הזמנים או באתר מערכת הסטודנטים/מועד קורס ומיקומו.

קורסי שנה א', תואר ראשון

הקורסים הבאים הינם קורסי מבוא לשנה א'. לקורסים הכוללים תרגיל, חובה להרשם גם להרצאה וגם לתרגיל.

מס' שם הקורס מרצה
184 מבוא לחקר הלשון (הרצאה) ד"ר ליאור לקס
184-2 מבוא לחקר הלשון (תרגיל) טרם נקבע
286 פונטיקה ופונולוגיה (הרצאה) ד"ר ליאור לקס
286-2 פונטיקה ופונולוגיה (תרגיל) טרם נקבע
287 תחביר (הרצאה) ד"ר גבי דנון
287-2 תחביר (תרגיל) טרם נקבע
289 סמנטיקה (הרצאה) פרופ' סוזן רוטשטיין
289-2 סמנטיקה (תרגיל) טרם נקבע

קורסי שנה ב'-ג', תואר ראשון

הקורסים הבאים לתואר ראשון נלמדים לרוב בשנה השניה או השלישית, אך סטודנטים המעוניינים בכך יכולים ללמוד חלק מהם בסמסטר השני של השנה הראשונה לאחר שהשלימו את דרישות הקדם. חלק מהקורסים הינם קורסי חובה וחלקם קורסי בחירה, בהתאם למסלול הלימודים שלכם (מורחב/ראשי/משני); לפרטים אודות דרישות החובה במסלולים השונים, ראו פירוט המסלולים בדף זה.

מס' שם הקורס מרצה
108 קריאת יסוד וכתיבה אקדמית לבלשנים ד"ר גלית ויידמן-ששון
108-2 קריאת יסוד וכתיבה אקדמית לבלשנים (תרגיל) טרם נקבע
515 מאייכים בממשק הסמנטיקה והתחביר ד"ר גלית ויידמן-ששון
517 שיטות מחקר ד"ר נטליה מאיר
522 פסיכולינגויסטיקה (הרצאה) פרופ' אלינור סאיג-חדאד
522-2 פסיכולינגויסטיקה (תרגיל) טרם נקבע
529 סוציולינגויסטיקה טרם נקבע
586 פונולוגיה למתקדמים ד"ר ליאור לקס
589 סמנטיקה למתקדמים ד"ר יעל גרינברג

סמינריונים לתואר ראשון

סמינריונים לתואר ראשון נלמדים לרוב בשנת הלימודים השלישית, אך ניתן להשתתף בסמינריון גם בסמסטר ב' של השנה השניה. סמינריון כולל קריאת מאמרי מחקר ודיון בהם; בסוף הסמסטר נדרש כל סטודנט לכתוב עבודה על נושא לבחירתו.

מס' שם הקורס מרצה
458 מספר, ספירה ואספקט פרופ' סוזן רוטשטיין
475 רכישת תחביר פרופ' שרון ערמון-לוטם
482 רב/דו-לשוניות: מבנים לשוניים והתפתחות שפה טרם נקבע
485 רכישת קריאה פרופ' אלינור סאיג-חדאד

בנוסף לסמינריונים לתואר ראשון, חלק מהסמינריונים לתארים מתקדמים המפורטים בהמשך פתוחים גם הם לסטודנטים לתואר ראשון, וניתן לקחתם במקום סמינריונים לתואר ראשון:

  • הסמינריונים 872 ו-998 פתוחים לכל סטודנט לתואר ראשון שמילא את כל דרישות הקדם.
  • לכל שאר הסמינריונים (פרט ל-861, המיועד לתארים מתקדמים בלבד) ניתן להרשם רק לאחר קבלת אישור מראש מהמרצה.

סמינריונים לתארים מתקדמים

סמינריונים לתואר שני/שלישי כוללים קריאה של מאמרי מחקר מתקדמים ודיון בהם ובשאלות מחקריות נוספות. בסוף הסמסטר נדרש כל סטודנט לכתוב עבודה על נושא לבחירתו.

מס' שם הקורס מרצה
849 התפתחות קריאה לא טיפוסית פרופ' אלינור סאיג-חדאד
852 הממשק בין סקלאריות לשיח ד"ר יעל גרינברג
861 סמינר במחקר בבלשנות פרופ' סוזן רוטשטיין
872 תכוניות בתחביר ד"ר גבי דנון
926 משמעות וקוגניציה ד"ר גלית ויידמן-ששון
975 אתגרים ברכישת שפה: דו-לשוניות ולקות שפה ספציפית פרופ' שרון ערמון-לוטם
977 ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה מוחית ד"ר מיכל בן-שחר
998 התגוונות מורפו-פונולוגית ד"ר ליאור לקס

בנוסף לסמינריונים לתארים מתקדמים, רשאים סטודנטים לתואר שני להשתתף במהלך לימודיהם במספר קטן של סמינריונים לתואר ראשון (שעליהם יקבלו קרדיט כמו על סמינר מתקדם); דבר זה כפוף לאישורה של היועצת לתארים מתקדמים בבלשנות.

קורסים נוספים לתארים מתקדמים

כל סטודנט לתואר שני או שלישי חייב להרשם באחת משנות לימודיו לקריאה מודרכת (868); לתלמידי תואר שני, רצוי לרוב שהדבר ייעשה בשנת הלימודים השניה. סטודנטים שרשומים ל-868 חייבים להגיע לכל הרצאות הקולוקויום בבלשנות שמתקיימות לאורך כל שנת הלימודים בימי שלישי בין השעות 14:00-15:30; מעבר לכך, מומלץ לסטודנטים לתארים מתקדמים (וגם סטודנטים לתואר ראשון המעוניינים בכך) להגיע להרצאות הקולוקויום גם אם אינם רשומים ל-868.

שני קורסים, 922 ו-987, הינם קורסי חובה לכל הסטודנטים המתחילים את לימודיהם במסלול הבלשנות במחקר קליני. סטודנטים במסלולים אחרים שהתואר הראשון שלהם הינו בתחום שונה מאשר בלשנות עשויים להדרש גם הם להשתתף בקורסים אלה.

מס' שם הקורס מרצה הערות
868 קריאה מודרכת (קולוקויום)   חובה
922 פסיכולינגויסטיקה ושיטות מחקר פרופ' שרון ערמון-לוטם חובה שנה א' בלשנות במחקר קליני
987 מבוא לתחביר וסמנטיקה     ד"ר יעל גרינברג חובה שנה א' בלשנות במחקר קליני