סגל אקדמי - ספרות

     
 
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני: imb400@gmail.com
שעות קבלה תשפ"ב: יום ד' 11:00-12:00 ובתיאום מראש
 
משרד: בניין 404 חדר 063
דואר אלקטרוני:karin.berkman@biu.ac.il
שעות קבלה תשפ"ב: יום ב' 8:30-9:30
 
משרד: בניין 404 חדר 107
דואר אלקטרוני: taylorjohnston7@berkeley.edu
שעות קבלה תשפ"ב: סמסטר א' יום ב' 12:00-13:00
 
Carra Glatt
יועצת לתארים מתקדמים
משרד: בניין 404 חדר 109
דואר אלקטרוני: glattca@biu.ac.il
שעות קבלה תשפ"ב: בתיאום מראש
 
משרד: בניין 404 חדר 107
דואר אלקטרוני: yaeli.greenblatt@gmail.com
שעות קבלה תשפ"ב: סמסטר ב' יום ב' 12:00-13:00 ובתיאום מראש
 

משרד: בניין 404 חדר 063
דואר אלקטרוני:yaelgeva16@gmail.com
שעות קבלה תשפ"ב: סמסטר ב' יום ג' 9:00-10:00 ובתיאום מראש
 
Evan Fallenberg
ראש המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
ראש מגמת סיפורת, כתיבה יוצרת
יועץ למ.א. בספרות אנגלית עם דגש על תרגום ספרותי
משרד: בניין 404 חדר 067
דואר אלקטרוני: evan.fallenberg@biu.ac.il
שעות קבלה תשפ"ב: יום ג' 12:00-13:00 ובתיאום מראש
 
Daniel Feldman
משרד: בניין 404 חדר 106
דואר אלקטרוני: danielb.feldman@gmail.com
שעות קבלה תשפ"ב: יום ד' 13:20 ובתיאום מראש
 
 
יועץ לתארים מתקדמים
משרד: בניין 404 חדר 207
דואר אלקטרוני: kolbrew@mail.biu.ac.il
שעות קבלה תשפ"ב: בתיאום מראש
 
 
משרד: בניין 404 חדר 046
דואר אלקטרוני: michael.kramer@biu.ac.il 
שעות קבלה תשפ"ב: בתיאום מראש
 
 
ראש לימודי המ.א בספרות אנגלית עם דגש על כתיבה יוצרת
ראש מגמת שירה, כתיבה יוצרת
משרד: בניין 404 חדר 008
טלפון: 03-5317989
דואר אלקטרוני:mmsulak@hotmail.com
שעות קבלה תשפ"ב:
סמסטר א' - יום ג' 9:00-9:45, 14:00-16:00 ובתיאום מראש
סמסטר ב - יום ב' 9:00-9:45, יום ד' 9:00-1:45 ובתיאום מראש
 
 
Esther Schupak
משרד: בניין 404 חדר 062
דואר אלקטרוני: yebschupak@gmail.com
שעות קבלה תשפ"ב: יום ב' 11:30-12:00 ובתיאום מראש
 
משרד: בניין 404 חדר 107
דואר אלקטרוני: schiffn@brandeis.edu
שעות קבלה תשפ"ב: יום ג' 16:00-17:00
 
Yael Shapira
יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני: shapira.yael@biu.ac.il
שעות קבלה תשפ"ב:
סמסטר א' - יום ד' 12:00-12:30 ובתיאום מראש
סמסטר ב' - יום ב' 13:30-14:00 ובתיאום מראש
 

סגל בגימלאות

דואר אלקטרוני: ramban58@yahoo.com
 
 
דואר אלקטרוני:
 
דואר אלקטרוני:
 
דואר אלקטרוני:
 
 

 
ד"ר רחל סלמון-דשן
דואר אלקטרוני: salmondeshen@gmail.com
 
 
דואר אלקטרוני:Ellen.Spolsky@gmail.com
 
משרד: בניין 404 חדר 107
טלפון: 03-5317740
דואר אלקטרוני:Jeffrey.Perl@biu.ac.il
 
דואר אלקטרוני: