סגל אקדמי בלשנות

Michal Ben-Shachar
 
פרופ' מיכל בן שחר
משרד: בניין 901 חדר 212
טלפון: 03-5318568
דואר אלקטרוני: michal.benshachar@gmail.com
שעת קבלה:
בתיאום מראש

 
ד"ר יעל גרינברג
משרד: בניין 404 חדר 211
דואר אלקטרוני: yaelgree@gmail.com
שעת קבלה:
בתיאום מראש
Gabi Danon
 
ד"ר גבי דנון
משרד: בניין 502-3 חדר 19
דואר אלקטרוני: Gabi.Danon@biu.ac.il
שעת קבלה:
בתיאום מראש

 
פרופ' (אמריטוס) יואל וולטרס
דואר אלקטרוני: waltej49@gmail.com
 

 
ד"ר ליאור לקס
משרד: בניין 404 חדר 104
דואר אלקטרוני: Lior.Laks@biu.ac.il
שעת קבלה:
יום שלישי 12:00-13:00
ד"ר נטליה מאיר
משרד: בניין 502-3 חדר 20
דואר אלקטרוני: natalia.meir@gmail.com

 

שעת קבלה:
בתיאום מראש
Elinor Saiegh Haddad
 
פרופ' אלינור סאיג-חדאד
משרד: בניין 404 חדר 103
דואר אלקטרוני: Elinor.Saiegh-Haddad@biu.ac.il
שעת קבלה:
יום חמישי 10:00-12:00
(בתיאום מראש)
Rose Stamp
 
ד"ר רוז סטאמפ
משרד: בניין 502-3 חדר 20
דואר אלקטרוני: rose.stamp@biu.ac.il
שעת קבלה:
בתיאום מראש

 
פרופ' (אמריטוס) ברנרד ספולסקי
טלפון: 02-6282044
דואר אלקטרוני: bspolsky@gmail.com
 
Sharon Armon Lotem
 
פרופ' שרון ערמון לוטם
משרד: בניין 901 חדר 415
טלפון: 03-5317159
דואר אלקטרוני: sharon.armon-lotem@biu.ac.il
שעת קבלה:
יום שלישי 12:00-14:00
(בתיאום מראש)