ראש מחלקה ויועצי מגמה

משרד: בניין 404 חדר 206
דואר אלקטרוני: Gabi.Danon@biu.ac.il
 
שעות קבלה:
יום ה' 11:00-12:00 בתיאום מראש
 

יועצי מגמה - ספרות אנגלית

יועץ לתואר ראשון
משרד: בנין 404 חדר 206
דואר אלקטרוני: michael.kramer@biu.ac.il
שעות קבלה: סמ' א' - יום ב', ג' 12:00-13:00 או בתיאום מראש;
סמ' ב' - יום ג' בתיאום מראש
יועצת לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני:  shapira.yael@biu.ac.il
 
שעות קבלה:
יום ב' ויום ד' בתיאום מראש
 

יועצי מגמה - בלשנות

יועץ לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר ???
דואר אלקטרוני: Lior.Laks@biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש
ד"ר נטליה מאיר
יועצת המסלול לבלשנות במחקר קליני
משרד: בניין 502-3 חדר 20
דואר אלקטרוני: natalia.meir@gmail.com
שעת קבלה:
בתיאום מראש

 

יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 211
דואר אלקטרוני: yaelgree@gmail.com
שעות קבלה:
בתיאום מראש