ראש מחלקה ויועצי מגמה

ראש המחלקה

ראש המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
משרד: בניין 404, חדר 067
דואר אלקטרוני: evanfallenberg@gmail.com
שעות קבלה:
יום שלישי 12:00-13:30 ובתיאום מראש

יועצי מגמה - ספרות אנגלית

יועץ לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 106
דואר אלקטרוני: danielb.feldman@gmail.com
שעות קבלה:
בתיאום מראש

 

יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני:  shapira.yael@biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש
ע' יועץ לתארים מתקדמים
דואר אלקטרוני: glattca@biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש
יועץ לתארים מתקדמים
משרד: בניין 404 חדר 207
דואר אלקטרוני: kolbrew@mail.biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש

יועצי מגמה - בלשנות

יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 211
דואר אלקטרוני: yaelgree@gmail.com
שעות קבלה:
בתיאום מראש
יועץ לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר ???
דואר אלקטרוני: Lior.Laks@biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש
ד"ר נטליה מאיר
יועצת המסלול לבלשנות במחקר קליני
משרד: בניין 502-3 חדר 20
דואר אלקטרוני: natalia.meir@gmail.com
שעת קבלה:
בתיאום מראש