ראש מחלקה ויועצי מגמה

יועצי מגמה - ספרות אנגלית

ע' יועץ לתארים מתקדמים
דואר אלקטרוני: glattca@biu.ac.il
שעות קבלה:
סמסטר א': יום ב' 12:00-13:00
סמסטר ב':  יום ב' 15:00-16:00
יועץ לתארים מתקדמים
משרד: בניין 404 חדר 207
דואר אלקטרוני: kolbrew@mail.biu.ac.il
שעות קבלה תש"פ:
יום ד' 11:00-12:00
יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני:  shapira.yael@biu.ac.il
שעות קבלה:
יום ב' ויום ד' בתיאום מראש

יועצי מגמה - בלשנות

יועץ לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר ???
דואר אלקטרוני: Lior.Laks@biu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש
ד"ר נטליה מאיר
יועצת המסלול לבלשנות במחקר קליני
משרד: בניין 502-3 חדר 20
דואר אלקטרוני: natalia.meir@gmail.com
שעת קבלה:
בתיאום מראש

 

יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 211
דואר אלקטרוני: yaelgree@gmail.com
שעות קבלה:
בתיאום מראש