סגל אקדמי - ספרות

 
ראש התכנית לכתיבת יוצרת
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני: imb400@gmail.com
 
שעות קבלה תשע"ט:
יום ב' 12:00-13:00

 

דואר אלקטרוני: glattca@biu.ac.il

 

שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר א': יום שני 14:00-16:00
סמסטר ב': יום שלישי 14:00-16:00
גב' ג'יין מדווד
דואר אלקטרוני: jmedved@netvision.net.il
שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר ב' - יום ג' 11:00-12:00
ד"ר ג'ייקוב ניוברי
דואר אלקטרוני: jacobnewberry@gmail.com
שעות קבלה תשע"ט:
 
 
ראש מגמת סיפורת, כתיבה יוצרת
יועץ למ.א. בספרות עם דגש על תרגום ספרותי
משרד: בניין 404 חדר 067
דואר אלקטרוני: evanfallenberg@gmail.com
שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר א' - יום ג' 14:30-16:00 ובתיאום מראש
סמסטר ב' - יום ג' 11:00-12:00 ובתיאום מראש
משרד: בניין 404 חדר 106
דואר אלקטרוני: danielb.feldman@gmail.com
שעות קבלה תשע"ט:.
יום ד' 11:30-12:00 
 
משרד: בניין 404 חדר 107
טלפון: 03-5317740
דואר אלקטרוני:Jeffrey.Perl@biu.ac.il
שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר א' - יום ד' 15:00-16:00
סמסטר ב' - יום ד' 15:00-16:00 (כל שבוע שני)
 
משרד: בניין 404 חדר 207
דואר אלקטרוני: kolbrew@mail.biu.ac.il
 
 
שעות קבלה תשע"ט:
יום ב' ויום ד' 11:00-12:00
 
 
 
יועץ לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 046
דואר אלקטרוני: michael.kramer@biu.ac.il 
שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר א' - יום ב' 12:00-13:00, יום ג' בתיאום מראש
סמסטר ב' - בתיאום מראש
 
דואר אלקטרוני:
drosenfeld1026@gmail.com
שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר א' - יום ב' ויום ד' 10:45-11:45
 
ראש מגמת שירה, כתיבה יוצרת
משרד: בניין 404 חדר 008
טלפון: 03-5317989
דואר אלקטרוני:mmsulak@hotmail.com
 
שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר א' - יום ג' 8:30-12:00 ובתיאום מראש
סמסטר ב' - יום ב' 8:30-10:00, 12:00-15:30, יום ד' 8:30-10:00 ובתיאום מראש
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני:  yebschupak@gmail.com
שעות קבלה תשע"ט:
יום ד' 9:30-10:00 ובתיאום מראש
 
 
יועצת לתואר שני ושלישי
משרד: בניין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני:  shapira.yael@biu.ac.il
שעות קבלה תשע"ט:
סמסטר א' - בשבתון
סמסטר ב' - ימי ב' וד' בתיאום מראש
 

סגל בגימלאות

 

דואר אלקטרוני:
 
דואר אלקטרוני:
 
דואר אלקטרוני:
 
דואר אלקטרוני:
 
 

 
ד"ר רחל סלמון-דשן
דואר אלקטרוני: salmondeshen@gmail.com
 
 
דואר אלקטרוני:Ellen.Spolsky@gmail.com
 
דואר אלקטרוני: