סגל אקדמי - ספרות

     
 
ראש לימודי המ.א בספרות אנגלית עם דגש על כתיבה יוצרת
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני: imb400@gmail.com
 
 
עוזרת ליועץ לתארים מתקדמים
דואר אלקטרוני: glattca@biu.ac.il

 

 
דואר אלקטרוני: yaeli.greenblatt@gmail.com
 
 
 
ראש מגמת סיפורת, כתיבה יוצרת
יועץ למ.א. בספרות אנגלית עם דגש על תרגום ספרותי
משרד: בניין 404 חדר 067
דואר אלקטרוני: evanfallenberg@gmail.com
 
משרד: בניין 404 חדר 106
דואר אלקטרוני: danielb.feldman@gmail.com
 
גב' איילת צברי
דואר אלקטרוני: ayelettsabari@outlook.com

 

 
יועץ לתארים מתקדמים
משרד: בניין 404 חדר 207
דואר אלקטרוני: kolbrew@mail.biu.ac.il
 
 
 
משרד: בניין 404 חדר 046
דואר אלקטרוני: michael.kramer@biu.ac.il 
 
 
ראש מגמת שירה, כתיבה יוצרת
משרד: בניין 404 חדר 008
טלפון: 03-5317989
דואר אלקטרוני:mmsulak@hotmail.com
 
 
משרד: בניין 404 חדר 210
דואר אלקטרוני:  yebschupak@gmail.com
 
משרד: בניין 404 חדר 107
דואר אלקטרוני: schiffn@brandeis.edu
 
יועצת לתואר ראשון
משרד: בניין 404 חדר 108
דואר אלקטרוני:  shapira.yael@biu.ac.il
 

סגל בגימלאות

דואר אלקטרוני: ramban58@yahoo.com
 
 
דואר אלקטרוני:
 
דואר אלקטרוני:
 
דואר אלקטרוני:
 
 

 
ד"ר רחל סלמון-דשן
דואר אלקטרוני: salmondeshen@gmail.com
 
 
דואר אלקטרוני:Ellen.Spolsky@gmail.com
 
משרד: בניין 404 חדר 107
טלפון: 03-5317740
דואר אלקטרוני:Jeffrey.Perl@biu.ac.il
 
דואר אלקטרוני: