סמינר בבלשנות: צירופים שמניים

שמות עצם מצטרפים למגוון של רכיבים  – מיידעים, כמתים, שמות תואר, צירופי זיקה ועוד – ליצירת צירופים שמניים. הסמינר של ד"ר גבי דנון, "צירופים שמניים", מתמקד במבנה של צירופים אלה בשפות שונות מתוך מטרה לנסות לזהות הכללות משמעותיות שמרחיקות מעבר למגבלות השרירותיות-לכאורה על מבנה הצירוף השמני בשפה זו או אחרת. בין השאלות שיידונו בסמינר זה:

  • עד כמה מצייתות שפות שונות למגבלות אחידות בדבר סדר המילים בצירוף השמני? מה הסיבה לכך ששונות הינה נפוצה יותר באזורים מסוימים של הצירוף השמני מאשר באחרים?
  • כיצד מקבלים צירופים שמניים את תכוניותיהם הדקדוקיות, כגון מספר, מין, גוף, יידוע או יחסה?
  • עד כמה אחידות הקטגוריות הדקדוקיות של מיידעים, כמתים ומספרים מבחינת תכונותיהם התחביריות? מה מגביל את עמדתם התחבירית ואת שאר תכונותיהם התחביריות?
  • מהו המבנה של צירופים שמניים מורכבים, כגון צירופים פרטיטיביים, צירופי סמיכות, וצירופים שבראשם שם עצם הנגזר מפועל?

תאריך עדכון אחרון : 09/02/2015