מסלול ישיר לתואר שני

מידע על המסלול הישיר ניתן למצוא בשלב זה בגרסה האנגלית של האתר.