המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מורכבת משתי יחידות אקדמיות עצמאיות: ספרות אנגלית ואמריקאית ובלשנות. המחלקה מציעה מגוון תוכניות לימודים לתואר ראשון, שני (עם או בלי תיזה), ושלישי, בתחום הבלשנות או בתחום הספרות האנגלית. המשך...