המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

היכולות המורכבות שלנו לדבר, לכתוב ולקרוא מסקרנות אותך?
חשוב לך להכיר לעומק את יצירות המופת של התרבות האנושית?
רוצה לערוך מחקרים ניסויים בתחום השימוש בשפה או רכישתה,
או דווקא לשכלל את יכולתך לכתוב שירה, פרוזה או מסה?
המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מזמינה אותך לעסוק בשפה מכל זווית שמעניינת אותך ולבנות יכולות שירחיבו את עולמך וישמשו אותך בהיבטים מקצועיים ומחקריים.

המשך