מחקר בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

המחקר במחלקה מכסה מגוון רחב של נושאים, חלקם תיאורטיים וחלקם אקספרימנטליים ו/או יישומיים. מחקריהם של חברי הסגל ותלמידי המחקר במחלקה עוסקים בעברית, ערבית, רוסית, אנגלית, ומגוון רב של שפות אחרות. ברשימה שלהלן מפורטים תחומי המחקר העיקריים של חברי הסגל.

 

תחומי מחקר של חברי הסגל

   
יעל גרינברג Dr. Greenberg’s research focuses on semantics and its interaction with syntax and pragmatics. She works on the semantics of generic sentences (e.g. Dogs bark / A dog barks), on measurement and addition in the nominal and the verbal domain (e.g. John was still asleep / John slept some more / 3 more students arrived), and on the semantics-pragmatics interface of various approximators and hedgers (e.g. more or less / about / be-gadol). An active research project deals with the semantics and pragmatics of focus sensitive expressions, namely those expressions whose meaning and discourse-related effects depend on the placement of intonational stress in the sentence.
» Publications
גבי דנון מחקרו של ד"ר גבי דנון עוסק בעיקר בתחביר של תכוניות ושל התאם, בתפקיד שממלאות תכוניות דקדוקיות בממשקים שבין התחביר לרכיבים אחרים של הדקדוק, ובתחביר של הצירוף השמני. פרויקטים פעילים מתמקדים בחקר הגורמים על בחירה במבנה גניטיבי אחד מתוך מספר מבנים כאלה הקיימים בשפה; בחקר המבנה ודפוסי ההתאם של צירופים שמניים מכומתים בשפות שונות; ובחקר השימוש בנושאים שאינם יוצרים התאם. מחקרו העכשווי משתמש בשיטות מחקר מבוססות קורפוס ובשיטות אקספרימנטליות לשם איסוף נתונים אמפיריים מוצקים ומפורטים כבסיס לניתוחים תיאורטיים מופשטים.
» פרסומים
יואל וולטרס Prof. Joel Walters' research in bilingualism draws broadly from sociolinguistics and psycholinguistics. Language is conceived as a social phenomenon with cognitive bases and cognitive consequences, a view which necessitates bridgework across these disciplines.
A Sociopragmatic-Psycholinguistic (SPPL) model of bilingualism with both a functional architecture and a set of processing mechanisms (imitation, variation, integration and control) was developed to account for uniquely bilingual phenomena such as codeswitching, code interference, and translation.
Active research groups are working on: acquisition of narrative abilities in Arabic-Hebrew, English-Hebrew and Russian-Hebrew typically developing and language impaired bilingual children; codeswitching in bilingual preschool children with specific language impairment and adult aphasics; social identity and language acquisition in language minority children.
» Publications
ליאור לקס תחום המחקר המרכזי של ד"ר לקס הוא מורפולוגיה וממשקיה עם רכיבים אחרים של הדקדוק: פונולוגיה, לקסיקון ותחביר. ד"ר לקס בוחן את מנגנון התצורה של מילים תוך התייחסות לסוגים שונים של אילוצים המשחקים תפקיד בבחירת לבושן המורפולוגי, במידת הפוריות של תהליכי היצירה השונים ובהיעדר קיומן של מילים אשר מבחינה קוגניטיבית אין להן כל מניעה. תהליך תצורת המילה טומן בחובו שילוב של גורמים מורפו-פונולוגיים, סמנטיים ותחביריים, וחקר שילוב זה פותח צוהר לעמידה על טיבו של הידע האנושי בכלל והידע הלשוני בפרט.
מחקריו של ד"ר לקס מתמקדים גם בסוגיית הדיגלוסיה בשפה הערבית ובהבדלים הדקדוקיים בין הערבית הספרותית והערבית המדוברת – כנושא בעל חשיבות ראשונה במעלה במערכת החינוך ובהוראת הערבית.
» פרסומים
נטליה מאיר Dr. Natalia Meir`s research interests cover monolingual and bilingual typical and atypical language development (including Autism Spectrum Disorder, Developmental Language Disorder, Hearing Impairment). She is exploring the relationship between language and cognition. She is particularly interested in Heritage Language development and maintenance across the lifespan with a goal to understand which linguistic and extra-linguistic factors shape child and adult Heritage Language grammars. She is using a variety of methodologies to investigate language skills in different populations (including eye-tracking and EEG).
» Publications
אלינור סאיג-חדאד תחומי המחקר של פרופ' אלינור סאיג-חדאד סובבים סביב רכישת האוריינות והקשר בין כישורי שפה מדוברת לבין התפתחות הקריאה והכתיבה. היא מתעניינת בבחינת נושא זה בעיקר בהקשרים המאופיינים בריחוק לשוני בין השפה המדוברת (שפת האם) של ילדים לבין שפת הכתיבה העיקרית, כגון בהקשר הדיגלוסי של הערבית ובהקשרים דו לשוניים (כולל רכישת שפה זרה/שניה).
» פרסומים
רוז סטאמפ Dr. Rose Stamp’s research focuses on sociolinguistics of signed and spoken languages, with a special emphasis on language variation and change in established sign languages as well as newly emerged sign languages. In her current work, she takes a corpus-based approach to explore language contact in Israel, between multiple sign languages as well as between signed and spoken languages, with a special focus on multi-identity groups.
» Publications
שרון ערמון-לוטם The research at Armon-Lotem's lab focuses on language acquisition by bilingual children who have been diagnosed for Specific Language Impairment (SLI) and combines her work on monolingual and bilingual typical acquisition with her interest in children with SLI. Her research focuses on the one hand on the linguistic and cognitive phenomena which characterize language impairment and bilingualism in children, and on the other hand on the gap between the linguistic abilities of children and those of adults, all this against the background assumption that there is an innate language capacity which children make use of in the acquisition of language. Her research, supported by the ISF and GIF, has already led to identifying indicators of SLI in English-Hebrew bilingual children and have been expanded to bilingual Russian-Hebrew children.
» Publications