English שלחו לחבר

חדש! מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב

להלן מערכת השעות (לא סופית) לשנת הלימודים תשפ"ב:

שימו לב: המערכת עדיין אינה סופית ועשויים לחול בה שינויים. בכל שאלה ניתן לפנות אל יועצי המגמות ולמזכירות המחלקה.

תאריך עדכון אחרון : 03/06/2021