מיקום ודרכי הגעה

מזכירות

מקום: בנין 404, חדר 203 (מפת הקמפוס; מידע בנושא תחבורה לאוניברסיטה)

שעות קבלה:

ימי ראשון עד רביעי: 9:00-12:00, 14:00-15:00
ימי חמישי: 8:30–10:30

קבלת קהל בזום:

ראשון, שלישי, חמישי בשעות 10:00-12:00

 https://us02web.zoom.us/j/86117346104

 

טלפון:

03-5318236
03-5318238

פקס:

077-364-3684

דואר אלקטרוני:

English.Dept@biu.ac.il

כתובת דואר:

המחלקה לבלשנות ספרות אנגלית
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

אנשי קשר:

סגל אקדמי:

ספריה: