הנחיות מחלקתיות לתואר ראשון

סטודנט.ית יקר.ה ,

הנחיות רישום לתואר ראשון במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית שנה"ל תשפ"ד

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית  מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר ראשון ומאחלת לך הצלחה בלימודים!

טלפון : 03-5318236/8 דוא"ל English.Dept@biu.ac.il

 במידע להלן רכזנו מידע חשוב על הרישום לקורסי התואר הראשון, אנו ממליצים מאוד לקרוא בעיון את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, מרבית הקורסים שווי ערך ל 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות)= 2 ש"ש (שעות שנתיות) ונלמדים במתכונת סמסטריאלית.
ישנם קורסים בודדים הנלמדים במתכונת שנתית לאורך השנה.

מסלולי הלימוד

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט.ית להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול.

במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מתקיימים המסלולים שלהלן :

1.     מסלול חד חוגי בבלשנות – 46 ש"ש | 92 ש"ס
דרישות המסלול 

2.     מסלול חד חוגי בספרות אנגלית – 46 ש"ש | 92 ש"ס
דרישות המסלול 

3.     מסלול דו חוגי מובנה בבלשנות וספרות אנגלית – 52 ש"ש | 104 ש"ס
דרישות המסלול 

4.     מסלול דו חוגי מובנה בלשנות ומדעי המוח – 28 ש"ש | 56 ש"ס
דרישות המסלול 

5.     מסלול דו חוגי מובנה בלשנות ולשון עברית/ תרבות צרפת – 26 ש"ש | 52 ש"ס
דרישות המסלול 

6.     מסלול דו חוגי לא מובנה בבלשנות – 28 ש"ש | 56 ש"ס
דרישות המסלול 

7.     מסלול דו חוגי מובנה בספרות אנגלית ותקשורת (בשיתוף ביה"ס הבינ"ל) – 26 ש"ש | 52 ש"ס
דרישות המסלול 

8.     מסלול דו חוגי מובנה בספרות אנגלית ותרבות צרפת/ ספרות משווה – 26 ש"ש | 52 ש"ס
דרישות המסלול 

9.     מסלול דו חוגי לא מובנה בספרות אנגלית – 28 ש"ש | 56 ש"ס
דרישות המסלול 

 

הזכאות לתואר ראשון מותנת בצבירה של לפחות 64 ש"ש = 128 ש"ס

**סטודנטים הלומדים במקביל לתואר גם לימודי תעודת הוראה , זכאים להפחתה של 4 ש"ש (=8 ש"ס) של קורסים כלליים ויוכלו לסיים ב 60 ש"ש = 120 ש"ס

שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הינו באחריותכם!

דרישות נוספות לתואר

לימודי יסוד ביהדות

במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 10 ש"ש . לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות https://yesod.biu.ac.il/
**סטודנטים שאינם יהודים אינם מחוייבים בלימודי יסוד ביהדות וזכאים ללמוד קורסים כלליים במקום. 

אנגלית

רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמיר"ם / פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה  https://efl.biu.ac.il/ , שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינה נספרת בממוצע או בספירת הנקודות לקבלת התואר.

הבעה עברית

סטודנטים שלומדים מחוץ למחלקה קורסים בשפה העברית ואינם עומדים בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה, יידרשו ללמוד קורס הבעה - כתיבה אקדמית בשנה הראשונה ללימודיהם או להיבחן במבחן פטור הנערך מעת לעת. לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות למחלקה ללשון עברית https://hebrew.biu.ac.il/  

שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנקודות לקבלת התואר.

קורסים כללים 

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים בהיקף משתנה בהתאם למסלול אותו הם לומדים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים.

רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.

מערכת השעות בבלשנות לשנה"ל תשפ"ד

שימו לב,

קורסי החובה של שנה א' בבלשנות –

37184, 37286, 37289,37287

הערה:
ציון המעבר בקורסי שנה א בבלשנות הוא 67.

 

 קורסי החובה של שנה ב' בבלשנות –

37522, 37517

קורסי בחירה בבלשנות יסומנו בתחילית של 5, במערכת הרישום יופיעו כ
375XX

סמינריונים בבלשנות ניתן ללמוד החל מהסמסטר השני של השנה השנייה – סמינריונים יסומנו בתחילית של 8/9, במערכת הרישום יופיעו 378XX או 379XX

** סטודנט שנכשל באחד מקורסי החובה יכול לחזור על הקורס פעם אחת נוספת בלבד. 

מערכת השעות בספרות אנגלית לשנה"ל תשפ"ד 

שימו לב,

קורסי החובה של שנה א' בספרות אנגלית –

37106, 37107, 37190, 37193, 37194

הערה
: בקורסי הכתיבה האקדמית, 37106 ו- 37107, נדרש לעבור את הקורס בציון 67 לפחות.
כמו כן , מעבר קורס 37106 הוא תנאי קדם לקורס 37107.
בשאר קורסי שנה א' בספרות, ציון המעבר הוא 65

 קורסי החובה של שנה ב' בספרות אנגלית –

37206, 37303, 37254, 37314

קורסי בחירה בספרות אנגלית יסומנו בתחילית 6, במערכת הרישום יופיעו כ 376XX

** סטודנט שנכשל באחד מקורסי החובה יכול לחזור על הקורס פעם אחת נוספת בלבד. 

סמינריונים בספרות אנגלית ניתן ללמוד החל מהשנה השלישית לתואר – סמינריונים יסומנו בתחילית של 4/7, במערכת הרישום יופיעו 377XX או 374XX 

קורסים מתוקשבים: קורסים המופיעים במערכת ללא ציון יום ושעה הנם קורסים מתוקשבים המנוהלים דרך האינטרנט.

תהליך הרישום לקורסים

תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר (מידע אישי לסטודנט), קישור לסרטון ההדרכה כללי על מערכת האינ-בר 

 אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת!

בברכה,

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית