תואר שני

על כל מועמד להגיש את מועמדותו הן לועדה לתואר שני והן למחלקה כדלהלן:

  1. קורות חיים מעודכנים
  2. דוגמא של עבודה אקדמאית (תיזה, סמינריון)
  3. גליונות ציונים מהתארים הקודמים
  4. שני מכתבי המלצה מאיש סגל אקדמי

כתובת המחלקה:

(לידי חנה)
המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 52900

rednerc@mail.biu.ac.il

 

מומלץ לפנות לייעוץ במחלקה לפני הגשת המועמדות.

למידע נוסף: