תואר שני

על כל מועמד להגיש בשלב הראשון את מועמדותו למחלקה

  1. קורות חיים מעודכנים
  2. דוגמא של עבודה אקדמאית (תיזה, סמינריון)
  3. גליונות ציונים מהתארים הקודמים

ניתן לשלוח את המסמכים למתאמת התארים המתקמים ג'ודי לירי - Judie.Liri@biu.ac.il
או ישירות ליועצים האקדמיים

רק לאחר קבלת אישור קבלה מהגורם האקדמי במחלקה , ניתן להתקדם ולהגיש מועמדות באתר הרשמי של האוניברסיטה