תואר ראשון

קבלת סטודנטים לתואר ראשון במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית -

  • ערוץ בגרותי - ממוצע בגרות 100 ומעלה, כולל 5 יח"ל באנגלית בציון 85 ומעלה ללימודי בלשנות ו-95 ומעלה לימודי ספרות אנגלית. 
    בחינת אמירם בציון 120 לפחות
  • ערוץ קבלה סטנדרטי -
    ללימודי בלשנות:ממוצע בגרות 88 ומעלה, כולל 5 יח"ל באנגלית בציון 85 ומעלה ופסיכומטרי בציון 550
    ללימודי ספרות אנגלית: ממוצע בגרות 95 ומעלה, כולל 5 יח"ל באנגלית בציון 90 ומעלה ופסיכומטרי בציון 530
    **יש לעמוד בציון של 120 לפחות בחלק האנגלית עבור שני התחומים