תואר ראשון

קבלת סטודנטים לתואר ראשון במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית נקבעת על סמך שני גורמים: הציון בבחינת הבגרות באנגלית וציון הבחינה הפסיכומטרית.

  • סטודנטים אשר למדו בתיכון בארץ, קבלתם למחלקה מותנית בציון של 85 בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של 5 יחידות לימוד, בציון של 120 במבחן באנגלית בפסיכומטרי, ובציון פסיכומטרי כולל של 560.
  • סטודנטים אשר למדו בתיכון בארץ דוברת-אנגלית, קבלתם למחלקה מותנית בציון ממוצע (GPA) של 3.0 וציון של 550 ומעלה במבחן ה-SAT באנגלית.
  • סטודנטים אשר עברו מאוניברסיטאות אחרות בארץ, קבלתם למחלקה מותנית בממוצע של 70 בלימודיהם הקודמים. (הכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטאות אחרות נתון לשיקול דעתה של המחלקה)

מידע מפורט על תכנית הלימודים בספרות אנגלית ניתן למצוא כאן.

מידע מפורט על תכנית הלימודים בבלשנות ניתן למצוא כאן.

מידע מפורט על נהלי ההרשמה ניתן למצוא כאן.