תואר שלישי

על כל מועמד להגיש את מועמדותו הן לועדה לתואר שלישי והן למחלקה כדלהלן:

  1. קורות חיים מעודכנים
  2. דוגמא של עבודה אקדמית (תיזה, סמנריון)
  3. גליונות ציונים מהתארים הקודמים
  4. שני מכתבי המלצה מאיש סגל אקדמי

כתובת המחלקה:

(לידי חנה)
המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 52900

rednerc@mail.biu.ac.il

 

מומלץ לפנות לייעוץ במחלקה לפני הגשת המועמדות.