תואר שלישי

על כל מועמד להגיש בשלב הראשון את מועמדותו למחלקה

על כל מועמד לשלוח למחלקה את המסמכים הבאים בדוא"ל:

  1. קורות חיים מעודכנים
  2. דוגמא של עבודה אקדמית (תיזה, סמנריון)
  3. גליונות ציונים מהתארים הקודמים
  4. שני מכתבי המלצה מאיש סגל אקדמי

יש לשלוח את המסמכים למתאמת התארים המתקדמים ג'ודי לירי -  Judie.Liri@biu.ac.il

 

רק לאחר אישור הגורם האקדמי במחלקה , ניתן להתקדם ולהגיש מועמדות באופן רשמי באתר בר אילן