תעודת הוראה

סטודנטים במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית יכולים להתקבל ללימודי תעודת הוראה שנערכים בשיתוף עם הפקולטה לחינוך;
למידע נוסף אנא פנו לחוג להכשרת מורים בפקולטה לחינוך.