עבודות תלמידי מחקר: רכישת ביטויי כמות

הקשר לניסוי: השוואת כמויות

ברוריה מירון, סטודנטית לתואר שני במסלול לבלשנות במחקר קליני, מתעניינת ברכישת שפה ומושגים ובגיל הרכישה של תארים וביטויי-כמות. במסגרת עבודה סמינריונית בפסיכוסמנטיקה, היא זיהתה גיל קריטי ברכישת הביטויים 'קצת' ו'הרבה' בקרב ילדים דוברי עברית כשפת-אם. בעברית המילים 'קצת' ו'הרבה' יכולות להצטרף למילה כמו 'יותר' בשני אופנים שונים, כאשר הפירוש של הצירוף (ובפרט, השאלה איזו מילה מתפרשת כמאייכת כמות) תלוי בסדר המילים. למשל, הביטו בהקשר המודגם בתמונה, שבו לדובי יש 6 טושים ולסנופי יש 4 טושים. בהקשר זה, שני המשפטים הבאים אינם שקולים סמנטית:

  1. לדובי יש קצת יותר מאשר לסנופי. (נכון: 'קצת יותר' זה יותר)

  2. לדובי יש יותר קצת מאשר לסנופי. (לא נכון: 'יותר קצת' זה פחות)

ברוריה מצאה כי בגיל 6-7, 80% מהילדים בניסוי ענו באופן המעיד כי רכשו את השימוש הנכון בכמת 'קצת' (במשמעות של משפט 1), בעוד שבני 5-6 לא רכשו זאת עדיין. בקבוצת בני 5-6, 80% מהילדים עדיין הבינו את הביטוי 'קצת יותר' במשמעות של 'פחות'. ברוריה ממשיכה כעת, תחת הנחייתן של ד"ר גלית וידמן ששון ופרופ' שרון ערמון לוטם, לחקור את נושא גיל ותהליך הרכישה של ביטויי כמות גם בקרב ילדים דו-לשוניים אשר עברית היא שפתם השנייה.

תאריך עדכון אחרון : 10/02/2015