קורסים בבלשנות (2019-2020)

בדף זה מפורטים הקורסים בבלשנות שיוצעו בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020). את השעות ניתן לראות בקובץ הבא:

מידע נוסף כגון סילבוסים ניתן למצוא באתר חיפוש הקורסים של האוניברסיטה.

רשימת הקורסים

קורסי שנה א' לתואר ראשון

הקורסים הבא הינם קורסי מבוא לתואר ראשון. בקורסים שיש להם גם הרצאה וגם תרגיל חובה להרשם לשניהם.

מספר הקורס שם הקורס מרצה דרישות קדם
184 מבוא לחקר הלשון (הרצאה) ד"ר נטליה מאיר  
184-2 מבוא לחקר הלשון (תרגיל) גב' אלנה מיאשקור  
286 פונטיקה ופונולוגיה (הרצאה) ד"ר חן גפני 184
286-2 פונטיקה ופונולוגיה (תרגיל) גב' תמר פנסטר 184
287 תחביר (הרצאה) ד"ר גבי דנון  
287-2 תחביר (תרגיל) גב' אורית טנא  
289 סמנטיקה (הרצאה) ד"ר קרן חריזמן 184
289-2 סמנטיקה (תרגיל) גב' מריה גפנר 184

קורסי שנה ב'-ג' לתואר ראשון

הקורסים הבאים מיועדים בעיקר לתלמידי שנה שניה או שלישית, אך סטודנטים המעוניינים בכך יכולים לעתים להשתתף בהם בסמסטר ב' של שנה א' בתנאי שהשלימו את כל דרישות הקדם. בהתאם למסלול הלימודים שלך (חד-חוגי, דו-חוגי וכו') הקורסים הללו עשויים להיות קורסי חובה או בחירה; פרטים נוספים לגבי המסלולים ניתן למצוא בדף תוכניות הלימוד לתואר ראשון.

מספר הקורס שם הקורס מרצה דרישות קדם
503 קריאה: תיאוריה ומעשה פרופ' אלינור סאיג-חדאד 184
517 שיטות מחקר ד"ר נטליה מאיר 184, 287/987, 289/987
522 פסיכולינגויסטיקה (הרצאה) פרופ' אלינור סאיג-חדאד 184
522-2 פסיכולינגויסטיקה (תרגיל) גב' סווטלנה פיכמן 184
542 דו-לשוניות פרופ' שרון ערמון-לוטם  
543 שפה ומגדר ד"ר רוז סטאמפ 522/922
545* יחסה והתאם ד"ר גבי דנון 287
546* עיבוד שפה טבעית: מושגי יסוד ד"ר גבי דנון 287
584 מורפולוגיה ד"ר ליאור לקס 286; או, לתלמידי תארים מתקדמים, 987
589 סמנטיקה למתקדמים ד"ר יעל גרינברג 289/987

*שימו לב שהקורסים 545 ו-546 מקנים 1 נ"ז כל אחד (שעתיים בשבוע בסמסטר יחיד).

חדש - קורסים במדעי הנתונים מחוץ למחלקה:

החל משנה"ל תש"פ, שני קורסים בתחום מדעי הנתונים פתוחים לתלמידי בלשנות המעוניינים לקחת אותם כקורסי בחירה (במקום קורסי 500 במחלקה; אך שימו לב למספר נקודות הזכות שקורסים אלה מקנים, אשר עשוי לחייב השלמת נ"ז ע"י קורס בחירה נוסף); לחליפין ניתן לקחת קורסים אלה כקורסים כלליים:

מספר הקורס שם הקורס מרצה מחלקה שעות נ"ז
35-626 מדעי הנתונים ד"ר שי הורוביץ מדע המידע יום א' 18-20:15, סמסטר א' 1.5
13-619  מדעי הרוח הדיגיטליים בשירות ניתוח טקסטים עבריים ד"ר אבי שמידמן ספרות עם ישראל יום ג' 18-20, שנתי 2

קורסים אלה נערכים בעברית.

סמינריונים

סמינריונים כוללים לרוב קריאה ודיון בנושאי מחקר מתקדמים. בסוף הסמסטר, סטודנטים נדרשים לכתוב עבודה בנושא שיבחרו. סטודנטים לתואר ראשון משתתפים לרוב בסמינריונים במהלך שנת הלימודים השלישית שלהם, אך ניתן גם להשתתף בהם בסמסטר ב' של שנת הלימודים השניה. עבור תלמידי תואר שני או שלישי, תוכנית הלימודים מורכבת כמעט כולה מסמינריונים.

מספר הקורס שם הקורס מרצה דרישות קדם
459 נוירולינגויסטיקה פרופ' מיכל בן-שחר 522
485 רכישת קריאה פרופ' אלינור סאיג-חדאד 522/922
872 תכוניות בתחביר ד"ר גבי דנון 287/987
971  רכישת שפה בתנאים מאותגרים פרופ' שרון ערמון-לוטם 517/522/922
998  התגוונות מורפו-פונולוגית ד"ר ליאור לקס לתלמידי תואר ראשון: 286/584
9010  דו לשוניות\רב לשוניות ד"ר נטליה מאיר 522/922
9020 בלשנות קורפוס ד"ר רוז סטאמפ 522/922
9040  רגישות להקשר בממשק הסמנטי-פרגמטי ד"ר יעל גרינברג 289/987
9503  דימות מוחי של תפקודי שפה פרופ' מיכל בן-שחר 287/987, 522/922; תואר ראשון משנה ג' ומעלה

קורסים נוספים לתארים מתקדמים

כל סטודנט לתואר שני או שלישי חייב להרשם באחת משנות לימודיו לקורס הקריאה המודרכת (868); בתואר שני, הדבר נעשה לרוב בשנת הלימודים השניה. סטודנטים שרשומים לקריאה מודרכת חייבים להיות נוכחים באופן קבוע לאורך כל השנה בקולוקויום המחלקתי בבלשנות בימי ג' בין השעות 14:00-15:30, שבו מציגים מרצים אורחים (מהאוניברסיטה או מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל) את מחקריהם. כל שאר הסטודנטים (לכל התארים) מוזמנים להגיע גם הם לקולוקויום (היות והנושאים משתנים מהרצאה להרצאה, מי שאינו רשום לקורס יכול גם להגיע להרצאות בודדות). תכנית הקולוקויום מתפרסמת ומתעדכנת במהלך הסמסטר בלוח האירועים באתר; ניתן גם לקבל עדכונים על הרצאות ע"י הרשמה לערוץ הטלגרם שלנו (@biu_ling_news).

שני קורסים, 922 ו-987, הינם קורסי חובה לסטודנטים חדשים במסלול לבלשנות במחקר קליני. סטודנטים אחרים שהתואר הראשון שלהם אינו בבלשנות נדרשים בד"כ גם הם להשתתף בקורסים הללו כקורסי השלמות. סטודנטים הרשומים לקורסים אלה חייבים להרשם גם לקורסי 9870 ו-5910 באותה שנה.

מספר הקורס שם הקורס מרצה הערות
868 קריאה מודרכת (קולוקויום)   חובה לתואר שני/שלישי
922 פסיכולינגויסטיקה ושיטות מחקר פרופ' שרון ערמון-לוטם חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
987 מבוא לתחביר וסמנטיקה ד"ר יעל גרינברג חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
9870 תירגול בבלשנות פורמלית 1 גב' אלנה מיאשקור חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
5910 תירגול בבלשנות פורמלית 2 גב' מריה גפנר חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני