קורסים בבלשנות (2017-2018)

להלן רשימת הקורסים בבלשנות המוצעים במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בשנה"ל 2017-2018. לחיצה על מספר הקורס פותחת קישור לדף ובו פרטים נוספים על הקורס. מידע נוסף נמצא גם בקבצים הבאים:

כל הקורסים במחלקה מועברים בשפה האנגלית.

קורסי שנה א', תואר ראשון

הקורסים הבאים הינם קורסי מבוא לשנה א'. לקורסים הכוללים תרגיל, חובה להרשם גם להרצאה וגם לתרגיל.

מס' שם הקורס מרצה דרישות קדם
184 מבוא לחקר הלשון (הרצאה) ד"ר ליאור לקס  
184-2 מבוא לחקר הלשון (תרגיל) גב' בריגיטה שוורץ  
286 פונטיקה ופונולוגיה (הרצאה) ד"ר ליאור לקס 184
286-2 פונטיקה ופונולוגיה (תרגיל) מר חן גפני 184
287 תחביר (הרצאה) ד"ר גבי דנון  
287-2 תחביר (תרגיל) גב' אורית טנא  
289 סמנטיקה (הרצאה) פרופ' סוזן רוטשטיין 184
289-2 סמנטיקה (תרגיל) גב' מריה גפנר 184

קורסי שנה ב'-ג', תואר ראשון

הקורסים הבאים לתואר ראשון נלמדים לרוב בשנה השניה או השלישית, אך סטודנטים המעוניינים בכך יכולים ללמוד חלק מהם בסמסטר השני של השנה הראשונה לאחר שהשלימו את דרישות הקדם. חלק מהקורסים הינם קורסי חובה וחלקם קורסי בחירה, בהתאם למסלול הלימודים שלכם (מורחב/ראשי); לפרטים אודות דרישות החובה במסלולים השונים, ראו פירוט המסלולים בדף זה.

מס' שם הקורס מרצה דרישות קדם
108 קריאת יסוד וכתיבה אקדמית לבלשנים גב' סוזן יפה 184
108-2 קריאת יסוד וכתיבה אקדמית לבלשנים (תרגיל) גב' סוזן יפה 184
517 שיטות מחקר ד"ר נטליה מאיר 184, 287/987, 289/987
522 פסיכולינגויסטיקה (הרצאה) פרופ' אלינור סאיג-חדאד 184
522-2 פסיכולינגויסטיקה (תרגיל) גב' סבטלנה פיכמן 184
529 סוציולינגויסטיקה גב' סוזן יפה 184
582 מחרוזות ועצים: שחזור המבנה התחבירי ד"ר גבי דנון 287/987
584 מורפולוגיה ד"ר ליאור לקס 184, 286
587 תחביר למתקדמים ד"ר גבי דנון 287/987
589 סמנטיקה למתקדמים ד"ר יעל גרינברג 289/987
591 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד פרופ' סוזן רוטשטיין 289/987

סמינריונים לתואר ראשון

סמינריונים לתואר ראשון נלמדים לרוב בשנת הלימודים השלישית, אך ניתן להשתתף בסמינריון גם בסמסטר ב' של השנה השניה. סמינריון כולל קריאת מאמרי מחקר ודיון בהם; בסוף הסמסטר נדרש כל סטודנט לכתוב עבודה על נושא לבחירתו. שימו לב כי הרישום לסמינריונים מחייב השלמת כל דרישות הקדם, ולכן מומלץ מאד לסיים את כל קורסי החובה במהלך השנתיים הראשונות ללימודים ולא לדחות אף קורס חובה לשנה השלישית.

מס' שם הקורס מרצה דרישות קדם
480 שפה דבורה וכתובה ד"ר רוז סטאמפ 517/522/922
484 השפעה בין לשונית אצל ילדים דו-לשוניים - היבטים התפתחותיים פרופ' שרון ערמון-לוטם 517/522/922
493 צירופים שמניים ד"ר גבי דנון 287/987

בנוסף לסמינריונים לתואר ראשון, חלק מהסמינריונים לתארים מתקדמים המפורטים בהמשך פתוחים גם הם לסטודנטים לתואר ראשון, וניתן לקחתם במקום סמינריונים לתואר ראשון:

  • הסמינריונים 870 ו-990 פתוחים לכל סטודנט לתואר ראשון שמילא את כל דרישות הקדם.
  • הסמינריונים 877, 893, 941, 988 ו-989 פתוחים לסטודנטים שנה ג' לתואר ראשון שמילאו את כל דרישות הקדם.

סמינריונים לתארים מתקדמים 

סמינריונים לתואר שני/שלישי כוללים קריאה של מאמרי מחקר מתקדמים ודיון בהם ובשאלות מחקריות נוספות. בסוף הסמסטר נדרש כל סטודנט לכתוב עבודה על נושא לבחירתו.

מס' שם הקורס מרצה דרישות קדם
870 רכישת אורינות לשונית פרופ' אלינור סאיג-חדאד 522/922
877 גישות נוירובלשניות ופסיכובלשניות בחקר עיבוד משפטים ד"ר מיכל בן-שחר 287/987, 522/922
893 חסימות מורפו-פונולוגיות ד"ר ליאור לקס 584/586
941 סמיכות וקונסטרוקציות גנטיביות אחרות פרופ' סוזן רוטשטיין 589
988 שונות (וריאציה) לשונית ד"ר רוז סטאמפ 517/522/922
989 התפתחות דו לשונית תקינה ולא-תקינה פרופ' שרון ערמון-לוטם 517/522/922
990 ביטויי הוספה ודרוג בממשק הסמנטי-פרגמטי ד"ר יעל גרינברג 289/987

בנוסף לסמינריונים לתארים מתקדמים, רשאים סטודנטים לתואר שני להשתתף במהלך לימודיהם במספר קטן של סמינריונים לתואר ראשון (שעליהם יקבלו קרדיט כמו על סמינר מתקדם); דבר זה כפוף לאישורה של היועצת לתארים מתקדמים בבלשנות.

קורסים נוספים לתארים מתקדמים

כל סטודנט לתואר שני או שלישי חייב להרשם באחת משנות לימודיו לקריאה מודרכת (868); לתלמידי תואר שני, רצוי לרוב שהדבר ייעשה בשנת הלימודים השניה. סטודנטים שרשומים ל-868 חייבים להגיע לכל הרצאות הקולוקויום בבלשנות שמתקיימות לאורך כל שנת הלימודים בימי שלישי בין השעות 14:00-15:30; מעבר לכך, מומלץ לסטודנטים לתארים מתקדמים (וגם סטודנטים לתואר ראשון המעוניינים בכך) להגיע להרצאות הקולוקויום גם אם אינם רשומים ל-868.

שני קורסים, 922 ו-987, הינם קורסי חובה לכל הסטודנטים המתחילים את לימודיהם במסלול הבלשנות במחקר קליני. סטודנטים במסלולים אחרים שהתואר הראשון שלהם הינו בתחום שונה מאשר בלשנות עשויים להדרש גם הם להשתתף בקורסים אלה.

מס' שם הקורס מרצה הערות
868 קריאה מודרכת (קולוקויום)   חובה
922 פסיכולינגויסטיקה ושיטות מחקר פרופ' שרון ערמון-לוטם חובה שנה א' בלשנות במחקר קליני
987 מבוא לתחביר וסמנטיקה ד"ר יעל גרינברג חובה שנה א' בלשנות במחקר קליני