תואר שלישי

למידע על אפשרויות לימודי לתואר שלישי בספרות במסגרת המחלקה, ראה עמוד בשפה האנגלית.