תואר שלישי

למידע על אפשרויות לימודי לתואר שלישי בספרות אנגלית במסגרת המחלקה, ראה עמוד בשפה האנגלית.