תואר ראשון: אנגלית - בלשנות

התואר הראשון "אנגלית בלשנות" במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר-אילן נועד לספק לתלמידים בסיס מוצק בתחומי היסוד של הבלשנות המודרנית: תחביר, סמנטיקה, פונולוגיה ופרגמטיקה, וכן בתחומים יישומיים כגון פסיכולינגוויסטיקה ונוירולינגוויסטיקה. הלימודים לקראת תואר בבלשנות במחלקה מתקיימים בשפה האנגלית, אך אינם מוגבלים לעיסוק בשפה זו; נקודת המבט בלימודי תואר ראשון בבלשנות היא של בלשנות כללית אשר חוקרת את השפה האנושית ואת היכולת הלשונית של האדם. לכן, לימודי תואר בבלשנות מספקים לתלמידים כלים אשר יכולים לשמש לניתוח כל שפה אנושית - אנגלית, עברית, ערבית, רוסית, או כל שפה אחרת.

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מציעה לסטודנטים גמישות בבחירת היקף לימודי הבלשנות: ניתן לבחור בלימודי "אנגלית בלשנות" במסלול חד-חוגי (מקצוע יחיד שאותו אין צורך לשלב עם מקצוע נוסף) או דו-חוגי (צירוף של שני מקצועות במשקל שווה). אפשר לשלב לימודים בתוכנית במסלול דו-חוגי עם לימודים בכל מחלקה אחרת המציעה גם היא מסלול דו-חוגי; בנוסף, המחלקה מציעה ארבעה מסלולים דו-חוגיים מובנים: תואר בבלשנות עם ספרות אנגלית, לתלמידים המעוניינים שכל לימודיהם יהיו במסגרת המחלקה; תואר ראשון בבלשנות עם מדעי המוח, לתלמידים המעוניינים להתמקד בעיבוד שפה וחקר המוח; תואר בבלשנות עם תרבות צרפת; וכן תואר ראשון בבלשנות עם לשון עברית.

לקבלת מידע נוסף על אודות תואר בבלשנות ולפרטי הרשמה למסלולי תואר ראשון בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8

פירוט של הקורסים במסלולים השונים של תואר ראשון בבלשנות:

הקבצים הבאים מכילים פירוט מלא של הקורסים הנכללים בכל אחד ממסלולי הלימוד לקראת תואר ראשון בבלשנות::

בנוסף, המחלקה מציעה גם מסלול ישיר לתואר שני, המיועד לתלמידים בעלי כישורים גבוהים במיוחד. מסלול זה מאפשר לתלמידי תואר ראשון להתחיל בלימודי התואר השני כבר במהלך שנת הלימודים השלישית, ולסיים תואר שני במסלול ללא תיזה ב-4 שנים או תואר שני עם תיזה ב-5 שנים.

 סוגי הקורסים במחלקה ותוכנית לימודים מומלצת:

שלושה סוגי קורסים לתואר ראשון בבלשנות מוצעים במחלקה; את סוג הקורס ניתן לזהות לפי מספרו:

  • קורסים שמספרם מתחיל בספרה 1 או 2 : קורסי מבוא לשנה א'
  • קורסים שמספרם מתחיל בספרה 5: קורסים מתקדמים. מומלץ מאד לקחת מספר רב ככל האפשר של קורסים מקבוצה זו במהלך שנת הלימודים השניה, שכן חלק גדול מהסמינרים מניחים רקע קודם המתבסס על החומר הנלמד בקורסים אלה.
  • קורסים שמספרם מתחיל בספרה 4/8/9: סמינרים. ניתן להשתתף בסמינר החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השניה, אבל רצוי בדרך-כלל להשתתף בסמינרים במהלך השנה השלישית. חשוב לשים לב לכך שמרבית הסמינרים דורשים רקע מתאים בתחום שבו עוסק הסמינר; למשל, סמינרים בסמנטיקה מתבססים על החומר הנלמד בקורס 589, סמינרים ברכישת שפה או בדו-לשוניות מתבססים על 522, וכו'. מסיבה זו, רצוי מאד לסיים את כל קורסי החובה ואת הקורסים המתקדמים בפונולוגיה/תחביר/סמנטיקה/מורפולוגיה לכל המאוחר בשנת הלימודים השניה ולא לדחות קורסים אלה לשנה השלישית.

שימו לב שחלק מהסמינרים שמספרם מתחיל בספרות 8/9 מיועדים רק לתארים מתקדמים ואינם פתוחים לסטודנטים לתואר ראשון בבלשנות; מידע רלוונטי מתפרסם לקראת הרישום לקורסים.

רשימת קורסים עדכנית בתוכניות תואר ראשון בבלשנות מופיעה בדפים המתחלפים מדי שנה תחת התפריט "קורסים".

ייעוץ ומידע נוסף בנושא תואר ראשון בבלשנות בבר-אילן

למרות שהרישום לקורסי תואר ראשון בבלשנות מתבצע באופן עצמאי דרך האינטרנט, כל סטודנט לתואר ראשון בבלשנות שעומד להרשם לקורסים לשנים ב'-ג' חייב להפגש לייעוץ עם אחד מחברי הסגל הבכירים (מדרגת מרצה ומעלה) לפני מועד הרישום על מנת לאשר את תכנית הלימודים.

בכל שאלה הקשורה ללימודי תואר ראשון בבלשנות, ניתן לפנות למזכירות המחלקה או ליועצת לתואר ראשון בבלשנות, פרופ' יעל גרינברג: yaelgree@gmail.com

לימודי בלשנות אנגלית - תנאי קבלה

תנאי הקבלה הבסיסיים ללימודי "אנגלית בלשנות" במחלקה הם ציון פסיכומטרי של 550 ומעלה; ציון 120 בסעיף האנגלית בפסיכומטרי או בבחינת אמיר"ם; וציון של 85 ומעלה בבגרות באנגלית ברמת 5 יחידות. לחליפין, ניתן להתקבל לתוכניות תואר ראשון בבלשנות ללא ציון פסיכומטרי בתנאי שציון הבגרות המשוקלל הוא מעל 100, ציון הבגרות באנגלית ברמת 5 יחידות הוא 85 ומעלה, והציון במבחן אמיר"ם מעל 120. להערכת סיכויי הקבלה שלכם למסלולי תואר בבלשנות מומלץ להשתמש במחשבון סיכויי הקבלה של האוניברסיטה. מועמדים שציוניהם נמוכים במעט מהציונים הנ"ל יכולים להגיש מועמדות, ובמידה ויוחלט שניתן לשקול את מועמדותם, קבלתם לתוכניות לימודי בלשנות אנגלית תותנה במעבר בחינת קבלה מחלקתית.

במידה שאינכם עומדים בתנאי הקבלה, תוכלו לפנות למכינה הקדם אקדמית של בר-אילן ולבדוק את אפשרויותכם לשיפור ציונכם. 

לקבלת מידע נוסף על אודות תואר בבלשנות ולפרטי הרשמה למסלולי תואר ראשון בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8