תואר שני: בלשנות - כל מה שצריך לדעת על לימודי תואר שני בבלשנות אנגלית בבר-אילן

הנחיות ונהלים כלליים של האוניברסיטה בדבר לימודי תואר שני בבלשנות ניתן למצוא בקובץ זה ובאתר ביה"ס ללימודים מתקדמים. דף זה מתמקד בדרישות ללימודי תואר שני בבלשנות אנגלית.

תואר שני בבלשנות - תחומי התמחות

במסלול לימודי תואר שני בבלשנות במחלקה ("בלשנות" ו"בלשנות במחקר קליני") אנו שואפים לספק לסטודנטים בסיס מוצק הן בתחומים התיאורטיים והן בתחומים היישומיים של הבלשנות. תכנית לימודי תואר שני בבלשנות אנגלית של כל סטודנט נקבעת על-ידי הסטודנט עצמו והמנחה. סטודנטים יכולים לבחור להתמחות בכל אחד מתחומי הלימוד הקיימים במחלקה, או לשלב בין שניים או יותר תחומים; בנוסף, המחלקה אף מעודדת שילוב עם ידע מתחומים אחרים, כגון לימודי תואר שני בבלשנות אנגלית בשילוב מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, חינוך או פילוסופיה. עבודת המחקר של סטודנט יכולה להתמקד בכל שפה שאותה מעוניין הסטודנט לחקור.

להרשמה או לקבלת מידע נוסף על אודות מסלולי תואר שני בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8

מסלולי תואר שני בבלשנות

משך הלימודים הרגיל בכל תוכניות תואר שני בבלשנות אנגלית ושפות אחרות הוא שנתיים. במקרים מיוחדים, ניתנת לסטודנט במסלול המחקרי (מסלול א', תואר שני בבלשנות הכולל כתיבת תזה) שנה נוספת להשלמת התזה. במסלול לימודי תואר שני בבלשנות ללא תזה (מסלול ב') ניתן גם ללמוד בתוכנית חלקית.

פירוט מסלולי תואר שני בבלשנות:

  • מסלול א': מסלול תואר שני בבלשנות מחקרי הכולל כתיבת תזה. דרישות קדם: תואר ראשון בבלשנות או שווה ערך (ראו גם "קבלה ללא תואר ראשון בבלשנות" להלן).
  • מסלול ב': מסלול תואר שני בבלשנות שאינו כולל כתיבת תזה. דרישות קדם: תואר ראשון בבלשנות או שווה ערך (ראו גם "קבלה ללא תואר ראשון בבלשנות" להלן).
  • מסלול ישיר לתואר שני: למסלול תואר שני בבלשנות לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון המעוניינים להתחיל את לימודי התואר השני במקביל להשלמת התואר הראשון.

מסלול א' (תואר שני בבלשנות עם תזה)

מסלול תואר שני בבלשנות עם תזה נועד לסטודנטים המעוניינים לבצע מחקר עצמאי מעמיק בנושא המעניין אותם. מסלול תואר שני בבלשנות אנגלית (או שפות אחרות) עם תזה הוא המסלול הנדרש עבור סטודנטים המתכננים להמשיך ללימודי תואר שלישי. קורסים: 7 סמינרים שלפחות ב-2 מתוכם תיכתב עבודת מחקר; כתיבת תזה.

פירוט הדרישות לתואר שני בבלשנות במסלול א'

מסלול ב' (תואר שני בבלשנות ללא תזה)

מסלול תואר שני בבלשנות ללא תזה זה נועד לסטודנטים שמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום השפה והבלשנות, אך מבלי לכתוב תזה. קורסים: 8 סמינרים ועוד 3 קורסים/סמינרים; לפחות ב-3 מתוך הסמינרים תיכתב עבודת מחקר.

פירוט הדרישות לתואר שני בבלשנות במסלול ב'

תואר שני בבלשנות במחקר קליני

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר-אילן מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר שני בבלשנות עם התמחות במחקר קליני וניסויי, המיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון בהפרעות בתקשורת, בפסיכולוגיה, במדעי המוח, בחינוך מיוחד או בתחומים מקבילים, המעוניינים להעמיק בהבנת הבסיס הבלשני בתחומם. למידע נוסף

להרשמה או לקבלת מידע נוסף על אודות מסלולי תואר שני בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8

קבלה ללימודי תואר שני בבלשנות ללא תואר ראשון בבלשנות

גם סטודנטים שסיימו תואר ראשון בתחום אחר ולא בבלשנות ושאינם בעלי רקע המאפשר קבלה לתכנית בבלשנות במחקר קליני יכולים להגיש את מועמדותם ללימודי תואר שני בבלשנות אנגלית. בהתאם ללימודיו הקודמים של הסטודנט ותחומי ההתמחות שבהם הוא מעוניין, תותאם לכל סטודנט תוכנית אישית של לימודי השלמה של עד 10 נ"ז (=10 שעות שבועיות למשך שני סמסטרים) בשנת הלימודים הראשונה, שבכל אחד מהם על הסטודנט לקבל ציון של 80 ומעלה כדי להמשיך במסלול ב' (תואר שני בבלשנות ללא תזה) ו-88 ומעלה כדי להמשיך במסלול א' (תואר שני בבלשנות עם תזה) - מותנה בקבלת הסכמתו/ה של מנחה; לימודי ההשלמה לקראת תואר שני בבלשנות אנגלית כוללים לרוב את הקורסים: מבוא לתחביר וסמנטיקה לתארים מתקדמים (37-987), פסיכובלשנות ושיטות מחקר לתארים מתקדמים (37-922), קורס מתקדם בבלשנות בפורמלית (משתנה משנה לשנה), סמינריון (משתנה משנה לשנה), ושני קורסים בני 1 נ"ז כל אחד העוסקים בהקניית מיומנויות יסוד בבלשנות (משתנה משנה לשנה). לרוב משובצים כל קורסי ההשלמות כיום לימודים מלא אחד בשבוע (בד"כ יום רביעי, סמסטר א+ב). מומלץ ליצור קשר לפני תחילת תהליך הרישום עם מרכז לימודי התואר השני על מנת לקבל מידע מלא ועדכני.

בחירת מנחה, כתיבת הצעת מחקר וכתיבת תזה (מסלול א' - תואר שני בבלשנות עם תזה)

סטודנטים במסלול א' (תואר שני בבלשנות עם תזה) אמורים להגיש הצעת מחקר עד לסוף הסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה ללימודי תואר שני בבלשנות. לשם כך, על הסטודנט ליצור קשר עם אחד מאנשי הסגל העוסק בתחום שאותו מעוניין הסטודנט לחקור ולקבל את הסכמת חבר הסגל לשמש כמנחה. הצעת המחקר במסלול תואר שני בבלשנות נכתבת בהנחית המנחה ומוגשת לאחר אישורו; לאחר שהמנחה אישר את הצעת המחקר, מועברת ההצעה לאישורו של חבר סגל נוסף מהמחלקה ולאישור הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

לאחר שהתזה עצמה נכתבה בהנחיית המנחה ואושרה על ידו, היא מועברת לקריאה ולאישור של שני חברי סגל נוספים. בנוסף לכך תערך בחינה בע"פ על התזה.

בחינה מסכמת (מסלול ב' - תואר שני בבלשנות ללא תזה)

כל סטודנט במסלול תואר שני  בבלשנות אנגלית ללא תזה נבחן בבחינה בע"פ בסוף שנת הלימודים האחרונה של התואר. הבחינה מבוססת על רשימת קריאה שנקבעת בהסכמה בין הסטודנט לבין אחד מחברי הסגל במחלקה או על מחקר שהסטודנט עצמו ביצע, ואמורה להציג למידה וניתוח שמעבר לעבודה שנעשתה בקורסים.

תואר שני ללא תזה - הנחיות כלליות לקראת הבחינה:

  • על הסטודנט במסלול תואר שני בבלשנות ללא תזה לבחור נושא ולקבל אישור של חבר סגל לבחירה. ניתן לבחור במספר מאמרים העוסקים בנושא שלא נדון בהרחבה באף קורס שהסטודנט למד; בנושא שהסטודנט כתב עליו עבודה סמינריונית, אך בתוספת מחקר חדש ו/או מאמרים נוספים שלא נכללו בעבודה הסמינריונית; בהשוואה בין שתי עבודות סמינריוניות; וכד'. בשום מקרה אין להסתפק בהצגת עבודה סמינריונית בלבד.
  • על הסטודנט במסלול תואר שני בבלשנות ללא תזה להכין הרצאה/מצגת בת כ-15 דקות בנושא שנקבע. ניתן להשתמש בתמסיר מודפס או במצגת מחשב, אך על הסטודנט להמנע מלהקריא מהחומר המודפס.
  • מטרת הבחינה להעלות לדיון שאלות הקשורות לחומר הקריאה ולהראות שהסטודנט יכול לשלב בין המקורות השונים ולהוסיף תובנות משלו. לאחר שהסטודנט הציג את ההרצאה שהכין ייערך דיון בין הסטודנט לאנשי הסגל.
  • ציון הבחינה יתבסס על המידה שבה הסטודנט במסלול תואר שני בבלשנות ללא תזה הדגים למידה שמעבר לחזרה על חומר הקריאה, ועל יכולתו של הסטודנט לפתח דיון בלשני רציני עם אנשי הסגל הנוכחים בבחינה.

תואר שני בבלשנות אנגלית ושפות אחרות - ייעוץ והכוונה

בכל שאלה על אודות לימודי תואר שני בבלשנות אנגלית, ניתן לפנות למרכז לימודי תואר שני בבלשנות, ד"ר ליאור לקס. מועמדים ללימודי תואר שני בבלשנות אשר יודעים מראש מה תחום ההתמחות שבו הם מעוניינים יכולים גם לפנות ישירות לאחד מחברי הסגל במחלקה העוסקים בתחום זה. מועמדים המתעניינים בתוכנית בבלשנות במחקר קליני ייפנו למרכזת התוכנית.

סטודנטים חדשים או כאלה שכבר התחילו את לימודי תואר שני בבלשנות יכולים לפנות בכל שאלה למרכז התואר השני או לכל אחד מחברי הסגל האחרים. בפרט, למרות שהרישום לקורסים מתבצע באופן עצמאי דרך האינטרנט, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ בנושא לימודי תואר שני בבלשנות בכל מקרה של ספק לגבי בחירת הקורסים המומלצת ובניית מערכת שעות.

הגשת מועמדות ללימודי תואר שני בבלשנות

המסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות ללימודי תואר שני בבלשנות הם:

  • קורות חיים
  • סריקה של מסמכים רשמיים המפרטים את כל הלימודים הקודמים של המועמד, כולל שמות הקורסים, שמות המרצים וציונים
  • סריקה של אישור זכאות לתואר

את המסמכים יש לשלוח למרכז התואר השני, ד"ר ליאור לקס.

להרשמה או לקבלת מידע נוסף על אודות מסלולי תואר שני בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8