קורסים בבלשנות (תשפ"ג)

קורס זה מפרט את רשימת הקורסים בבלשנות שיוצעו בשנה"ל תשפ"ג. את השעות ניתן לראות בקובץ הבא:

מידע נוסף ניתן למצוא גם בדף חיפוש הקורסים של האוניברסיטה.

רשימת הקורסים

קורסי שנה א' לתואר ראשון

להלן קורסי החובה לשנה א'. בכל הקורסים חובה להרשם גם להרצאה וגם לתרגיל.

מס' שם הקורס שם המרצה דרישות קדם
184 מבוא לחקר הלשון (הרצאה) ד"ר ליאור לקס  
184-2 מבוא לחקר הלשון (תרגיל) ד"ר מריה גפנר  
286 פונטיקה ופונולוגיה (הרצאה) ד"ר חן גפני 184
286-2 פונטיקה ופונולוגיה (תרגיל) גב' תמר פנסטר 184
287 תחביר (הרצאה) ד"ר גבי דנון  
287-2 תחביר (תרגיל) גב' אורית טנא  
289 סמנטיקה (הרצאה) ד"ר קרן חריזמן 184
289-2 סמנטיקה (תרגיל) ד"ר מריה גפנר 184

מערכת טיפוסית לשנה א' מתפרשת על פני יומיים בשבוע, ג+ה. בשנה"ל תשפ"ג:

  • סמסטר א -- 184 ו-287: יום שלישי 8-10, 10-12, 12-14; יום חמישי 8-10, 10-12, 12-14
  • סמסטר ב -- 286 ו-289: יום שלישי 8-10, 10-12, 14-16; יום חמישי 10-12, 12-14, 14-16

את השעות המדויקות של כל קורס ניתן למצוא בקובץ מערכת השעות.

קורסים לשנים ב-ג תואר ראשון

הקורסים הבאים מיועדים בעיקר לתלמידי שנה שניה או שלישית, אך סטודנטים המעוניינים בכך יכולים לעתים להשתתף בהם בסמסטר ב' של שנה א' בתנאי שהשלימו את כל דרישות הקדם. בהתאם למסלול הלימודים שלך (חד-חוגי, דו-חוגי וכו') הקורסים הללו עשויים להיות קורסי חובה או בחירה; פרטים נוספים לגבי המסלולים ניתן למצוא בדף תוכניות הלימוד לתואר ראשון.

מס' שם הקורס שם המרצה דרישות קדם הערות
500 רכישת שפה ראשונה: פרספקטיבה פסיכובלשנית התפתחותית פרופ' שרון ערמון-לוטם 184, 287/987  
517 שיטות מחקר בבלשנות (הרצאה) ד"ר נטליה מאיר 184, 287 + 289 (or 987)  
517-2 שיטות מחקר בבלשנות (תרגיל) גב' מונא עבד אל רזיק 184, 287 + 289 (or 987)  
522 פסיכולינגויסטיקה (הרצאה) פרופ' אלינור סאיג-חדאד 184  
522-2 פסיכולינגויסטיקה (תרגיל) גב' קרן רוז 184  
529 סוציולינגויסטיקה ד"ר רוז סטאמפ 287/987, 522/922 היברידי (30-50% אסינכרוני; 50-70% פרונטלי)
541 התהוות ואבולוציה של שפה ד"ר רוז סטאמפ 287/987, 522/922  
584 מורפולוגיה ד"ר ליאור לקס 184, 286/987  
587 תחביר למתקדמים ד"ר גבי דנון 287/987  
589 סמנטיקה למתקדמים ד"ר קרן חריזמן 289/987  
591 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד ד"ר יעל גרינברג 289/987  

סמינריונים

סמינריונים כוללים לרוב קריאה ודיון בנושאי מחקר מתקדמים. בסוף הסמסטר, סטודנטים נדרשים לכתוב עבודה בנושא שיבחרו. סטודנטים לתואר ראשון משתתפים לרוב בסמינריונים במהלך שנת הלימודים השלישית שלהם, אך ניתן גם להשתתף בהם בסמסטר ב' של שנת הלימודים השניה. עבור תלמידי תואר שני או שלישי, תוכנית הלימודים מורכבת כמעט כולה מסמינריונים.

מס' שם הקורס שם המרצה דרישות קדם הערות
485 רכישת קריאה פרופ' אלינור סאיג-חדאד 522/922  
872 תכוניות בתחביר ד"ר גבי דנון 287/987 היברידי (30-50% אסינכרוני; 50-70% פרונטלי)
9000 אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד ותפקודים ניהוליים ד"ר נטליה מאיר 184/987, 517+522/922  
9005 מבנים מתחרים: תצורה מורפולוגית לעומת פריפרסטית ד"ר ליאור לקס 584/586  
9011 עיבוד משפטים: חד-לשוניות ודו-לשוניות ד"ר נטליה מאיר 184/987, 517+522/922  
9031 ביטויי הוספה והממשק הסמנטי - פרגמטי: מבט בין-שפתי ד"ר יעל גרינברג 289/987  
9100 בלשנות של שפות סימנים ד"ר רוז סטאמפ 287/987, 522/922  
928 קריאה בשפה שניה פרופ' אלינור סאיג-חדאד 522/922  
9503 דימות מוחי של תפקודי שפה פרופ' מיכל בן-שחר 922, 987  
977 ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה מוחית פרופ' מיכל בן-שחר 922, 987  
989 התפתחות דו לשונית תקינה ולא-תקינה פרופ' שרון ערמון-לוטם 287/987, 522/922  

קורסים נוספים לתארים מתקדמים

כל סטודנט לתואר שני או שלישי חייב להרשם באחת משנות לימודיו לקורס הקולוקויום בבלשנות (8680); בתואר שני, הדבר נעשה לרוב בשנת הלימודים השניה. סטודנטים שרשומים לקולוקויום חייבים להיות נוכחים באופן קבוע לאורך כל השנה בהרצאות בימי ג' בין השעות 14:00-15:30, שבו מציגים מרצים אורחים (מהאוניברסיטה או מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל) את מחקריהם. כל שאר הסטודנטים (לכל התארים) מוזמנים להגיע גם הם לקולוקויום (היות והנושאים משתנים מהרצאה להרצאה, מי שאינו רשום לקורס יכול גם להגיע להרצאות בודדות). תכנית הקולוקויום מתפרסמת ומתעדכנת במהלך הסמסטר.

שני קורסים, 922 ו-987, הינם קורסי חובה לסטודנטים חדשים במסלול לבלשנות במחקר קליני. סטודנטים אחרים שהתואר הראשון שלהם אינו בבלשנות נדרשים בד"כ גם הם להשתתף בקורסים הללו כקורסי השלמות. סטודנטים בשנת השלמות חייבים להשתתף גם בקורסים 9001 ו-5910.

No. Course Title Teacher Comments
8680 קולוקויום בלשנות   חובה
922 פסיכולינגויסטיקה ושיטות מחקר פרופ' שרון ערמון-לוטם חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
987 מבוא לתחביר וסמנטיקה ד"ר יעל גרינברג חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
9001 סטטיסטיקה לבלשנים ד"ר סבטלנה פיכמן חובה לתלמידי השלמות
5910 תירגול בבלשנות פורמלית 2 ד"ר מריה גפנר חובה לתלמידי השלמות