תואר ראשון: אנגלית - בלשנות

התואר הראשון "אנגלית בלשנות" במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר-אילן נועד לספק לתלמידים בסיס מוצק בתחומי היסוד של הבלשנות המודרנית: תחביר, סמנטיקה, פונולוגיה ופרגמטיקה, וכן בתחומים יישומיים כגון פסיכולינגוויסטיקה ונוירולינגוויסטיקה. הלימודים במחלקה מתקיימים בשפה האנגלית, אך אינם מוגבלים לעיסוק בשפה זו; נקודת המבט בלימודים במחלקה היא של בלשנות כללית אשר חוקרת את השפה האנושית ואת היכולת הלשונית של האדם. לכן, התכנית מספקת לתלמידים כלים אשר יכולים לשמש לניתוח כל שפה אנושית - אנגלית, עברית, ערבית, רוסית, או כל שפה אחרת.

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מציעה לסטודנטים גמישות בבחירת היקף לימודי הבלשנות: ניתן לבחור בלימודי "אנגלית בלשנות" במסלול חד-חוגי (מקצוע יחיד שאותו אין צורך לשלב עם מקצוע נוסף) או דו-חוגי (צירוף של שני מקצועות במשקל שווה). אפשר לשלב לימודים בתוכנית במסלול דו-חוגי עם לימודים בכל מחלקה אחרת המציעה גם היא מסלול דו-חוגי; בנוסף, המחלקה מציעה ארבעה מסלולים דו-חוגיים מובנים: עם ספרות אנגלית, לתלמידים המעוניינים שכל לימודיהם יהיו במסגרת המחלקה; עם מדעי המוח, לתלמידים המעוניינים להתמקד בעיבוד שפה וחקר המוח; עם תרבות צרפת; ועם לשון עברית.

הקבצים הבאים מכילים פירוט מלא של הקורסים הנכללים בכל אחד ממסלולי הלימוד:

בנוסף, המחלקה מציעה גם מסלול ישיר לתואר שני, המיועד לתלמידים בעלי כישורים גבוהים במיוחד. מסלול זה מאפשר לתלמידי תואר ראשון להתחיל בלימודי התואר השני כבר במהלך שנת הלימודים השלישית, ולסיים תואר שני במסלול ללא תיזה ב-4 שנים או תואר שני עם תיזה ב-5 שנים.

 סוגי הקורסים במחלקה ותוכנית לימודים מומלצת

שלושה סוגי קורסים לתואר ראשון מוצעים במחלקה; את סוג הקורס ניתן לזהות לפי מספרו:

  • קורסים שמספרם מתחיל בספרה 1 או 2 : קורסי מבוא לשנה א'
  • קורסים שמספרם מתחיל בספרה 5: קורסים מתקדמים. מומלץ מאד לקחת מספר רב ככל האפשר של קורסים מקבוצה זו במהלך שנת הלימודים השניה, שכן חלק גדול מהסמינרים מניחים רקע קודם המתבסס על החומר הנלמד בקורסים אלה
  • קורסים שמספרם מתחיל בספרה 4/8/9: סמינרים. ניתן להשתתף בסמינר החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השניה, אבל רצוי בדרך-כלל להשתתף בסמינרים במהלך השנה השלישית. חשוב לשים לב לכך שמרבית הסמינרים דורשים רקע מתאים בתחום שבו עוסק הסמינר; למשל, סמינרים בסמנטיקה מתבססים על החומר הנלמד בקורס 589, סמינרים ברכישת שפה או בדו-לשוניות מתבססים על 522, וכו'. מסיבה זו, רצוי מאד לסיים את כל קורסי החובה ואת הקורסים המתקדמים בפונולוגיה/תחביר/סמנטיקה/מורפולוגיה לכל המאוחר בשנת הלימודים השניה ולא לדחות קורסים אלה לשנה השלישית.

שימו לב שחלק מהסמינרים שמספרם מתחיל בספרות 8/9 מיועדים רק לתארים מתקדמים ואינם פתוחים לסטודנטים לתואר ראשון; מידע רלוונטי מתפרסם לקראת הרישום לקורסים.

רשימת קורסים עדכנית מופיעה בדפים המתחלפים מדי שנה תחת התפריט "קורסים".

ייעוץ ומידע נוסף

למרות שהרישום לקורסים מתבצע באופן עצמאי דרך האינטרנט, כל סטודנט לתואר ראשון שעומד להרשם לקורסים לשנים ב'-ג' חייב להפגש לייעוץ עם אחד מחברי הסגל הבכירים (מדרגת מרצה ומעלה) לפני מועד הרישום על מנת לאשר את תכנית הלימודים.

בכל שאלה הקשורה ללימודי התואר הראשון, ניתן לפנות למזכירות המחלקה או ליועצת לתואר ראשון בבלשנות, ד"ר יעל גרינברג: yaelgree@gmail.com

תנאי קבלה

תנאי הקבלה הבסיסיים ללימודי "אנגלית בלשנות" במחלקה הם ציון פסיכומטרי של 550 ומעלה; ציון 120 בסעיף האנגלית בפסיכומטרי או במבחן אמי"ר או אמיר"ם; וציון של 85 ומעלה בבגרות באנגלית ברמת 5 יחידות. לחליפין, ניתן להתקבל ללא ציון פסיכומטרי בתנאי שציון הבגרות המשוקלל הוא מעל 100, ציון הבגרות באנגלית ברמת 5 יחידות הוא 85 ומעלה, והציון במבחן אמי"ר או אמיר"ם מעל 120. להערכת סיכויי הקבלה שלכם מומלץ להשתמש במחשבון סיכויי הקבלה של האוניברסיטה. מועמדים שציוניהם נמוכים במעט מהציונים הנ"ל יכולים להגיש מועמדות, ובמידה ויוחלט שניתן לשקול את מועמדותם קבלתם תותנה במעבר בחינת קבלה מחלקתית.

תאריך עדכון אחרון : 20/01/2022