תואר שני: בלשנות

הנחיות ונהלים כלליים של האוניברסיטה בדבר לימודים לתואר שני ניתן למצוא בקובץ זה ובאתר ביה"ס ללימודים מתקדמים. דף זה מתמקד בדרישות ללימודי תואר שני בבלשנות.

תחומי התמחות

לימודי הבלשנות לתואר שני במחלקה ("בלשנות" ו"בלשנות במחקר קליני") שואפים לספק לסטודנטים בסיס מוצק הן בתחומים התיאורטיים והן בתחומים היישומיים של הבלשנות. תכנית הלימודים של כל סטודנט נקבעת על-ידי הסטודנט עצמו והמנחה. סטודנטים יכולים לבחור להתמחות בכל אחד מתחומי הלימוד הקיימים במחלקה, או לשלב בין שניים או יותר תחומים; בנוסף, המחלקה אף מעודדת שילוב עם ידע מתחומים אחרים, כגון מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, חינוך או פילוסופיה. עבודת המחקר של סטודנט יכולה להתמקד בכל שפה שאותה מעוניין הסטודנט לחקור.

לקבלת מידע נוסף על אודות מסלולי תואר שני בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8

מסלולי לימודים לתואר שני

משך הלימודים הרגיל בכל תוכניות הלימודים לתואר שני הוא שנתיים. במקרים מיוחדים, ניתנת לסטודנט במסלול המחקרי (מסלול א', הכולל כתיבת תזה) שנה נוספת להשלמת התזה. במסלול ללא תזה (מסלול ב') ניתן גם ללמוד בתוכנית חלקית.

להלן פירוט מסלולי הלימודים:

  • מסלול א': מסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה. דרישות קדם: תואר ראשון בבלשנות או שווה ערך (ראו גם "קבלה ללא תואר ראשון בבלשנות" להלן).
  • מסלול ב': מסלול שאינו כולל כתיבת תזה. דרישות קדם: תואר ראשון בבלשנות או שווה ערך (ראו גם "קבלה ללא תואר ראשון בבלשנות" להלן).
  • מסלול ישיר לתואר שני: לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון המעוניינים להתחיל את לימודי התואר השני במקביל להשלמת התואר הראשון.

מסלול א' (עם תזה)

מסלול זה נועד לסטודנטים המעוניינים לבצע מחקר עצמאי מעמיק בנושא המעניין אותם. מסלול זה הוא המסלול הנדרש עבור סטודנטים המתכננים להמשיך ללימודי תואר שלישי. קורסים: 7 סמינרים שלפחות ב-2 מתוכם תיכתב עבודת מחקר; כתיבת תזה.

פירוט הדרישות במסלול א'

מסלול ב' (ללא תזה)

מסלול זה נועד לסטודנטים שמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום השפה והבלשנות, אך מבלי לכתוב תזה. קורסים: 8 סמינרים ועוד 3 קורסים/סמינרים; לפחות ב-3 מתוך הסמינרים תיכתב עבודת מחקר.

פירוט הדרישות במסלול ב'

בלשנות במחקר קליני

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר-אילן מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר שני בבלשנות עם התמחות במחקר קליני וניסויי, המיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון בהפרעות בתקשורת, בפסיכולוגיה, במדעי המוח, בחינוך מיוחד או בתחומים מקבילים, המעוניינים להעמיק בהבנת הבסיס הבלשני בתחומם. למידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על אודות מסלולי תואר שני בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8

קבלה ללא תואר ראשון בבלשנות

גם סטודנטים שסיימו תואר ראשון בתחום אחר ולא בבלשנות ושאינם בעלי רקע המאפשר קבלה לתכנית בבלשנות במחקר קליני יכולים להגיש את מועמדותם ללימודי תואר שני בבלשנות. בהתאם ללימודיו הקודמים של הסטודנט ותחומי ההתמחות שבהם הוא מעוניין, תותאם לכל סטודנט תוכנית אישית של לימודי השלמה של עד 10 נ"ז (=10 שעות שבועיות למשך שני סמסטרים) בשנת הלימודים הראשונה, שבכל אחד מהם על הסטודנט לקבל ציון של 80 ומעלה כדי להמשיך במסלול ב' (ללא תזה) ו-88 ומעלה כדי להמשיך במסלול א' (עם תזה) - מותנה בקבלת הסכמתו/ה של מנחה; לימודי ההשלמה כוללים לרוב את הקורסים: מבוא לתחביר וסמנטיקה לתארים מתקדמים (37-987), פסיכובלשנות ושיטות מחקר לתארים מתקדמים (37-922), קורס מתקדם בבלשנות בפורמלית (משתנה משנה לשנה), סמינריון (משתנה משנה לשנה), ושני קורסים בני 1 נ"ז כל אחד העוסקים בהקניית מיומנויות יסוד בבלשנות (משתנה משנה לשנה). לרוב משובצים כל קורסי ההשלמות כיום לימודים מלא אחד בשבוע (בד"כ יום רביעי, סמסטר א+ב). מומלץ ליצור קשר לפני תחילת תהליך הרישום עם מרכז לימודי התואר השני על מנת לקבל מידע מלא ועדכני.

בחירת מנחה, כתיבת הצעת מחקר וכתיבת תזה (מסלול א')

סטודנטים במסלול א' (עם תזה) אמורים להגיש הצעת מחקר עד לסוף הסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה. לשם כך, על הסטודנט ליצור קשר עם אחד מאנשי הסגל העוסק בתחום שאותו מעוניין הסטודנט לחקור ולקבל את הסכמת חבר הסגל לשמש כמנחה. הצעת המחקר נכתבת בהנחית המנחה ומוגשת לאחר אישורו; לאחר שהמנחה אישר את הצעת המחקר, מועברת ההצעה לאישורו של חבר סגל נוסף מהמחלקה ולאישור הועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

לאחר שהתזה עצמה נכתבה בהנחיית המנחה ואושרה על ידו, היא מועברת לקריאה ולאישור של שני חברי סגל נוספים. בנוסף לכך תערך בחינה בע"פ על התזה.

בחינה מסכמת (מסלול ב')

כל סטודנט במסלול ללא תזה נבחן בבחינה בע"פ בסוף שנת הלימודים האחרונה של התואר. הבחינה מבוססת על רשימת קריאה שנקבעת בהסכמה בין הסטודנט לבין אחד מחברי הסגל במחלקה או על מחקר שהסטודנט עצמו ביצע, ואמורה להציג למידה וניתוח שמעבר לעבודה שנעשתה בקורסים.

הנחיות כלליות לקראת הבחינה:

  • על הסטודנט לבחור נושא ולקבל אישור של חבר סגל לבחירה. ניתן לבחור במספר מאמרים העוסקים בנושא שלא נדון בהרחבה באף קורס שהסטודנט למד; בנושא שהסטודנט כתב עליו עבודה סמינריונית, אך בתוספת מחקר חדש ו/או מאמרים נוספים שלא נכללו בעבודה הסמינריונית; בהשוואה בין שתי עבודות סמינריוניות; וכד'. בשום מקרה אין להסתפק בהצגת עבודה סמינריונית בלבד.
  • על הסטודנט להכין הרצאה/מצגת בת כ-15 דקות בנושא שנקבע. ניתן להשתמש בתמסיר מודפס או במצגת מחשב, אך על הסטודנט להמנע מלהקריא מהחומר המודפס.
  • מטרת הבחינה להעלות לדיון שאלות הקשורות לחומר הקריאה ולהראות שהסטודנט יכול לשלב בין המקורות השונים ולהוסיף תובנות משלו. לאחר שהסטודנט הציג את ההרצאה שהכין ייערך דיון בין הסטודנט לאנשי הסגל.
  • ציון הבחינה יתבסס על המידה שבה הסטודנט הדגים למידה שמעבר לחזרה על חומר הקריאה, ועל יכולתו של הסטודנט לפתח דיון בלשני רציני עם אנשי הסגל הנוכחים בבחינה.

ייעוץ והכוונה

בכל שאלה הנוגעת ללימודי התואר השני, ניתן לפנות למרכז לימודי תואר שני בבלשנות, ד"ר ליאור לקס. מועמדים אשר יודעים מראש מה תחום ההתמחות שבו הם מעוניינים יכולים גם לפנות ישירות לאחד מחברי הסגל במחלקה העוסקים בתחום זה. מועמדים המתעניינים בתוכנית בבלשנות במחקר קליני ייפנו למרכזת התוכנית.

סטודנטים חדשים או כאלה שכבר התחילו את לימודיהם לתואר שני יכולים לפנות בכל שאלה למרכז התואר השני או לכל אחד מחברי הסגל האחרים. בפרט, למרות שהרישום לקורסים מתבצע באופן עצמאי דרך האינטרנט, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ בכל מקרה של ספק לגבי בחירת הקורסים המומלצת ובניית מערכת שעות.

הגשת מועמדות

המסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות לתואר שני:

  • קורות חיים
  • סריקה של מסמכים רשמיים המפרטים את כל הלימודים הקודמים של המועמד, כולל שמות הקורסים, שמות המרצים וציונים
  • סריקה של אישור זכאות לתואר

את המסמכים יש לשלוח למרכז התואר השני, ד"ר ליאור לקס.

לקבלת מידע נוסף על אודות מסלולי תואר שני בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בבר-אילן פנו אלינו דרך עמוד צור קשר או בטלפון 03-5318236/8