מיקום ודרכי הגעה

מזכירות

מקום: בנין 404 (ס"ל), חדר 203 (מפת הקמפוס; מידע בנושא תחבורה לאוניברסיטה)

שעות קבלה:

ימי ראשון עד רביעי: 9:00-12:00, 14:00-15:00
ימי חמישי: 8:30–10:30

טלפון:

03-5318236
03-5318238

פקס:

03-7384026

דואר אלקטרוני:

depteng (at) mail.biu.ac.il

כתובת דואר:

המחלקה לבלשנות ספרות אנגלית
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 52900

אנשי קשר:

סגל אקדמי:

ספריה: