ספר חדש: Assessing Multilingual Children

כריכת הספר

ילדים הרוכשים שפה שניה משתמשים לעתים קרובות בשפה באופן הדומה למה שמוצאים אצל ילדים עם לקות שפה ספציפית (SLI). כיום מצויים בידי  אנשי חינוך, קלינאי תקשורת, ובעלי מקצועות אחרים העוסקים בהערכת שפה כלים אבחוניים מוגבלים ביותר על מנת להבחין בין ילדים דו לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית לבין אלה שבסופו של דבר ידביקו את עמיתיהם הדו-לשוניים. ספר חדש בשם Assessing Multilingual Children: Disentangling Bilingualism from Language Impairment, בעריכתם של פרופ' שרון ערמון-לוטם, פרופ' יאן דה יונג מאוניברסיטת אמסטרדם, והסטודנטית לתואר שלישי נטליה מאיר, מציג מערך מקיף של כלים להערכה יכולות הלשוניות של ילדים דו-לשוניים. מטרת הכלים להבחין בין השפעות של דו-לשוניות לאלה של SLI, תוך שימוש הן במודלים של דו-לשוניות והן במודלים של SLI.

הספר הינו תוצאה של ארבע שנים של עבודה ברשת מחקר אירופאית רחבה תחת החסות של COST בראשות פרופ' שרון ערמון-לוטם.

תאריך עדכון אחרון : 10/02/2015