גליון חדש של כתב העת לכתיבה יוצרת The Ilanot Review

הופיע זה עתה: גליון חורף 2016 של חדש של כתב העת לכתיבה יוצרת The Ilanot Review. עורכי כתב העת הם בוגרי התכנית לכתיבה יוצרת במחלקה לאנגלית. הנושא המרכזי הפעם הוא "מגבלות" (Constraint).

מדברי העורכים:

"Constraint might be viewed negatively, as limiting, but to the artistic mind a constraint can function as a dare that raises the creative stakes, a spur to the imagination, an invitation to play a more complex game. To our surprise, this theme provided an encounter with the height and breadth of literary creativity. , , , We were overwhelmed by the ambition and playfulness with which writers responded. Whether it was through traditional literary forms (sonnets, sestinas, ghazals, haikus, centos), personalized word games, constructs borrowed from other fields, or simply outrageous variations on the theme, we received an outpouring of wild human spirit."