מחקר בנושא התפתחות שפה וקריאה בערבית

ילד קורא ספר

האם ידעתם שילדים דוברי ערבית בכל העולם רוכשים תחילה שפה שהיא מדוברת בלבד ושאין לה צורה כתובה מוסכמת? ובאותה עת, כל הספרים בערבית, כולל ספרי הילדים, כתובים בערבית ספרותית. הערבית הספרותית נלמדת בבתי הספר והיא שונה באופן ניכר מהניבים המדוברים- לא רק באוצר המילים אלא גם במבנים הפונולוגיים, המורפולוגיים והתחביריים. שיעור המילים בלקסיקון הערבית המדוברת של ילדים דוברי ערבית בגן חובה אשר קיימות בצורה זהה גם בערבית הספרותית מוערך בכ-20% בלבד. לאור זאת, אין זה מפתיע שילדים דוברי ערבית אינם מבינים סיפורים שקוראים להם בערבית ספרותית.

פרופ' אלינור סאיג-חדאד מנהלת שני פרוייקטים העוסקים בחקר התפתחות שפה וקריאה בערבית. המחקר הראשון, בשיתוף עם ד"ר ליאור לקס, ממומן ע"י הקרן הישראלית למדע ונועד לבדוק את יכולתם של ילדים ומבוגרים דוברי ערבית להפיק טקסטים בערבית ספרותית ובערבית מדוברת, בכתב ובע"פ, ובודק את המאפיינים הבאים:

  1. המאפיינים הפסיכו-בלשניים של השפה כפי שהיא בשימוש הדוברים בערבית המדוברת ובערבית הספרותית
  2. היכולות הלשוניות (לקסיקליות, תחביריות וכד') של דוברי ערבית, בערבית מדוברת ובספרותית
  3. המידה שבה ניתן לנבא את היכולות בערבית ספרותית על סמך הכישורים בשפה המדוברת

הפרויקט השני, בשיתוף עם פרופ' רחל שיף, ממומן על-ידי משרד החינוך ונועד לחקור את התפתחות הקריאה בערבית ספרותית בקרב ילדים בכיתות ב', ד', ו', ח' ו-י', ואת המידה שבה מיומנויות עיבוד שפה דבורה בערבית מדוברת יכולות להסביר ולנבא את התפתחות הקריאה בערבית ספרותית.

תאריך עדכון אחרון : 13/02/2015