מחקר ספרותי במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

תחומי המחקר של חברי הסגל בספרות

ד"ר אילנה בלומברג Nineteenth-century British literature, ethics and literature, material culture and economics, creative non-fiction
Holocaust literature and film, epistemology in modern fiction and poetry, literary theory, trauma theory, memory and nostalgia in literature
פרופ' ויליאם קולברנר Seventeenth-century literature, history, theology; John Milton; Creative Non-Fiction; early modern feminism; Mary Astell; rabbinic epistemology and hermeneutics; psychoanalysis
פרופ' מיכאל קרמר American literature, culture and intellectual history; Jewish American thought and writing; Jewish literature; ethnic studies; creative writing
ד"ר מרסלה שולאק Early twentieth century American literature and culture; poetry and poetics; immigration and migration; nationalism; modernism and gender.
Shakespeare; pedagogy; rhetoric and composition, listening rhetoric; gender; performance studies; adolescent literature
ד"ר יעל שפירא 18th-Century British literature, history and culture; feminism and gender; women’s writing; Gothic and horror writing; popular culture and its relation to the canon