מחקר בבלשנות במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

המחקר במחלקה מכסה מגוון רחב של נושאים, חלקם תיאורטיים וחלקם אקספרימנטליים ו/או יישומיים. מחקריהם של חברי הסגל ותלמידי המחקר במחלקה עוסקים בעברית, ערבית, רוסית, אנגלית, ומגוון רב של שפות אחרות. ברשימה שלהלן מפורטים תחומי המחקר העיקריים של חברי הסגל.

 

תחומי מחקר של חברי הסגל

מיכל בן-שחר Research in Dr. Ben-Shachar lab focuses on the neurobiological infrastructure underlying human language systems. We apply neuroimaging techniques such as functional MRI and diffusion tensor imaging to understand structural and functional properties of these brain systems, and relate them to specific linguistic functions in healthy and clinical populations. Ongoing studies include (a) The neural basis of stuttering, (b) Reading pathways and cognitive functions in adults with little exposure to print, (c) Language systems in patients with tumors, multiple sclerosis or stroke, reading; and (d) White matter development in prematurely born children.
» Publications
יעל גרינברג Dr. Greenberg’s research focuses on semantics and its interaction with syntax and pragmatics. She works on the semantics of generic sentences (e.g. Dogs bark / A dog barks), on measurement and addition in the nominal and the verbal domain (e.g. John was still asleep / John slept some more / 3 more students arrived), and on the semantics-pragmatics interface of various approximators and hedgers (e.g. more or less / about / be-gadol). An active research project deals with the semantics and pragmatics of focus sensitive expressions, namely those expressions whose meaning and discourse-related effects depend on the placement of intonational stress in the sentence.
» Publications
גבי דנון מחקרו של ד"ר גבי דנון עוסק בעיקר בתחביר של תכוניות ושל התאם, בתפקיד שממלאות תכוניות דקדוקיות בממשקים שבין התחביר לרכיבים אחרים של הדקדוק, ובתחביר של הצירוף השמני. פרויקטים פעילים מתמקדים בחקר הגורמים על בחירה במבנה גניטיבי אחד מתוך מספר מבנים כאלה הקיימים בשפה; בחקר המבנה ודפוסי ההתאם של צירופים שמניים מכומתים בשפות שונות; ובחקר השימוש בנושאים שאינם יוצרים התאם. מחקרו העכשווי משתמש בשיטות מחקר מבוססות קורפוס ובשיטות אקספרימנטליות לשם איסוף נתונים אמפיריים מוצקים ומפורטים כבסיס לניתוחים תיאורטיים מופשטים.
» פרסומים
יואל וולטרס Prof. Joel Walters' research in bilingualism draws broadly from sociolinguistics and psycholinguistics. Language is conceived as a social phenomenon with cognitive bases and cognitive consequences, a view which necessitates bridgework across these disciplines.
A Sociopragmatic-Psycholinguistic (SPPL) model of bilingualism with both a functional architecture and a set of processing mechanisms (imitation, variation, integration and control) was developed to account for uniquely bilingual phenomena such as codeswitching, code interference, and translation.
Active research groups are working on: acquisition of narrative abilities in Arabic-Hebrew, English-Hebrew and Russian-Hebrew typically developing and language impaired bilingual children; codeswitching in bilingual preschool children with specific language impairment and adult aphasics; social identity and language acquisition in language minority children.
» Publications
גלית וידמן ששון ד"ר גלית וידמן ששון חוקרת שפה וקוגניציה עם פוקוס על מחקר שיפוטי תקינות של משפטים ותבניות שימוש בשפה כפי שהן עולות ממחקר קורפוס. פרויקט נוכחי אחד בוחן את האופן שבו תכונות של מושגים חוברות יחד ליצור משמעות לשמות עצם (מילים כגון: ציפור, שולחן, בלשן) ותארים (גבוה, בריא) מתחומים שונים, כגון חיות וצמחים, כלים, וקגוריות אנושיות. פרוייקט נוסף בודק את תדירות השימוש בתארי פועל/תואר כגון 'לעיתים קרובות/ נדירות' וכן 'קצת/ לחלוטין'. תדירויות אלה מגלות קשר בין יציבות/אי יציבות בזמן של התכונה עליה תואר מורה לבין סוג קריטריון הקטלוג של אובייקטים תחת התואר. פרוייקט שלישי חוקר את ההבדלים בדרך בה ילדים ומבוגרים מסווגים אובייקטים תחת תארים כגון גדול/קטן.
» פרסומים
ליאור לקס תחום המחקר המרכזי של ד"ר לקס הוא מורפולוגיה וממשקיה עם רכיבים אחרים של הדקדוק: פונולוגיה, לקסיקון ותחביר. ד"ר לקס בוחן את מנגנון התצורה של מילים תוך התייחסות לסוגים שונים של אילוצים המשחקים תפקיד בבחירת לבושן המורפולוגי, במידת הפוריות של תהליכי היצירה השונים ובהיעדר קיומן של מילים אשר מבחינה קוגניטיבית אין להן כל מניעה. תהליך תצורת המילה טומן בחובו שילוב של גורמים מורפו-פונולוגיים, סמנטיים ותחביריים, וחקר שילוב זה פותח צוהר לעמידה על טיבו של הידע האנושי בכלל והידע הלשוני בפרט.
מחקריו של ד"ר לקס מתמקדים גם בסוגיית הדיגלוסיה בשפה הערבית ובהבדלים הדקדוקיים בין הערבית הספרותית והערבית המדוברת – כנושא בעל חשיבות ראשונה במעלה במערכת החינוך ובהוראת הערבית.
» פרסומים
אלינור סאיג-חדאד תחומי המחקר של פרופ' אלינור סאיג-חדאד סובבים סביב רכישת האוריינות והקשר בין כישורי שפה מדוברת לבין התפתחות הקריאה והכתיבה. היא מתעניינת בבחינת נושא זה בעיקר בהקשרים המאופיינים בריחוק לשוני בין השפה המדוברת (שפת האם) של ילדים לבין שפת הכתיבה העיקרית, כגון בהקשר הדיגלוסי של הערבית ובהקשרים דו לשוניים (כולל רכישת שפה זרה/שניה).
» פרסומים
שרון ערמון-לוטם The research at Armon-Lotem's lab focuses on language acquisition by bilingual children who have been diagnosed for Specific Language Impairment (SLI) and combines her work on monolingual and bilingual typical acquisition with her interest in children with SLI. Her research focuses on the one hand on the linguistic and cognitive phenomena which characterize language impairment and bilingualism in children, and on the other hand on the gap between the linguistic abilities of children and those of adults, all this against the background assumption that there is an innate language capacity which children make use of in the acquisition of language. Her research, supported by the ISF and GIF, has already led to identifying indicators of SLI in English-Hebrew bilingual children and have been expanded to bilingual Russian-Hebrew children.
» Publications
סוזן רוטשטיין Prof. Susan Rothstein's research focuses on the basic question what is the relation between syntactic structures and semantic interpretation. At present, she focuses on two main topics: crosslinguistic expression of counting and measuring and the semantics of aspect. She investigates both foundational issues, namely what is the semantic basis of aspectual distinctions, and crosslinguistic variation in the expression of these distinctions. She is now beginning to extend her research to explore the cognitive issues that are raised by the linguistics data.
» Publications