יריד קריירה ותעסוקה

05/04/2016 - 10:00 - 17:00

יריד קריירה ותעסוקה מטעם האוניברסיטה; לפרטים נוספים: