Humanities Conference: Language Research

22/05/2017 - 13:20

מעברים: כינוס מדעי הרוח למחקר לשוני

כ"ו באייר התשע"ז, 22.5.2017

בניין המנהלה ע"ש סטולמן (402), חדר 63

תכנית הכינוס

 

 

09:15-09:00

ברכות: יו"ר – ליאור לקס

 

פרופ' אליעזר שלוסברג, דקן הפקולטה למדעי הרוח

10:25-09:15

מושב ראשון: יו"ר – איזבל דותן

 

גליה הירש, תרגום וחקר התרגום – תרגום טקסטים הומוריסטיים

 

אליעזר שלוסברג, ערבית – ערבית-יהודית: לשון ותרבות, זיקות והשפעות

10:45-10:25

הפסקת קפה

12:30-10:45

מושב שני: יו"ר – טלילה כהן

 

איזבל דותן, צרפתית – לשיר בצרפתית: אתגר מהשיעור הראשון ללומדי צרפתית כשפה זרה

 

רויטל נגר, אנגלית כשפה זרה – אסירים בכושרות או עשירים בכישורים?

 

רוני שריג, ב"א רב תחומי במדעי הרוח – כשלים של שפה: קולנוע מערבי על יפן

13:30-12:30

הפסקת צהריים

15:20-13:30

מושב שלישי: יו"ר – הילה קרס

 

איתן אגמון, מוסיקה – להטוטי שפה ומוסיקה: ה"הד" של ארסמוס והשפעתו האפשרית על באך

 

חוה קורזקובה, לימודים קלאסיים – משקלי שירה יווניים בעברית

 

ליאור לקס, בלשנות וספרות אנגלית – קליטת מילים שאולות בעברית ובערבית: דמיון והבדלים

 

דברי סיכום

 

פתוח לציבור הרחב. ההשתתפות ללא עלות. למידע נוסף: humanities.faculty@biu.ac.il