תכנית הלימודים תשפ"ג

הלן מערכת השעות (לא סופית) לשנת הלימודים תשפ"ג:

שימו לב: המערכת עדיין אינה סופית ועשויים לחול בה שינויים. בכל שאלה ניתן לפנות אל יועצי המגמות ולמזכירות המחלקה.