בלשנות: קורסים (2018-2019)

בדף זה תמצאו את פירוט הקורסים בבלשנות לשנה"ל תשע"ט (2018-2019). מידע לגבי שעות ניתן למצוא בקובץ הבא:

ניתן למצוא מידע נוסף גם בדף חיפוש הקורסים של האוניברסיטה.

רשימת הקורסים

קורסי חובה לתואר ראשון שנה א'

הקורסים הבא הינם קורסי מבוא לתואר ראשון. בקורסים שיש להם גם הרצאה וגם תרגיל חובה להרשם לשניהם:

מס' הקורס שם הקורס שם המרצה דרישות קדם
184 מבוא לחקר הלשון (הרצאה) ד"ר נטליה מאיר  
184-2 מבוא לחקר הלשון (תרגיל) גב' בריגיטה שוורץ  
286 פונטיקה ופונולוגיה (הרצאה) ד"ר ליאור לקס 184
286-2 פונטיקה ופונולוגיה (תרגיל) מר חן גפני 184
287 תחביר (הרצאה) ד"ר גבי דנון  
287-2 תחביר (תרגיל) גב' אורית טנא  
289 סמנטיקה (הרצאה) ד"ר קרן חריזמן 184
289-2 סמנטיקה (תרגיל) מר מיקי דניאלס 184

קורסי תואר ראשון שנים ב'-ג'

הקורסים הבאים מיועדים בעיקר לתלמידי שנה שניה או שלישית, אך סטודנטים המעוניינים בכך יכולים לעתים להשתתף בהם בסמסטר ב' של שנה א' בתנאי שהשלימו את כל דרישות הקדם. בהתאם למסלול הלימודים שלך (מורחב, דו ראשי וכו') הקורסים הללו עשויים להיות קורסי חובה או בחירה; פרטים נוספים לגבי המסלולים ניתן למצוא בדף תוכניות הלימוד לתואר ראשון.

מס' הקורס שם הקורס שם המרצה דרישות קדם
500 רכישת שפה פרופ' שרון ערמון-לוטם 522
517 שיטות מחקר (הרצאה) ד"ר נטליה מאיר 184, 287/987, 289/987
517-2 שיטות מחקר (תרגיל) גב' סווטלנה פיכמן 184, 287/987, 289/987
522 פסיכולינגויסטיקה (הרצאה) פרופ' אלינור סאיג-חדאד 184
522-2 פסיכולינגויסטיקה (תרגיל) גב' סווטלנה פיכמן 184
529 סוציולינגויסטיקה ד"ר רוז סטאמפ 184
541 התהוות ואבולוציה של שפה ד"ר רוז סטאמפ 522
587 תחביר למתקדמים ד"ר גבי דנון 287/987
589 סמנטיקה למתקדמים ד"ר יעל גרינברג 289/987
591 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד פרופ' סוזן רוטשטיין 289/987
596 פונטיקה חיתוכית ואקוסטית ד"ר דורון מודן 184

סמינריונים

סמינריונים כוללים לרוב קריאה ודיון בנושאי מחקר מתקדמים. בסוף הסמסטר, סטודנטים נדרשים לכתוב עבודה בנושא שיבחרו. סטודנטים לתואר ראשון משתתפים לרוב בסמינריונים במהלך שנת הלימודים השלישית שלהם, אך ניתן גם להשתתף בהם בסמסטר ב' של שנת הלימודים השניה. עבור תלמידי תואר שני או שלישי, תכונית הלימודים מורכבת כמעט כולה מסמינריונים.

מס' הקורס שם הקורס שם המרצה דרישות קדם
849 התפתחות קריאה לא טיפוסית פרופ' אלינור סאיג-חדאד 522/922
892 מחקר כמותי בתחביר ד"ר גבי דנון 287/987
924 לקות שפה ספציפית: תיאוריה ויישום פרופ' שרון ערמון-לוטם 517/522/922
977 ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה מוחית ד"ר מיכל בן-שחר 287/987, 522/922
9000 אוטיזם: שפה, תיאוריית המיינד ותפקודים ניהוליים ד"ר נטליה מאיר 522/922
9100 בלשנות של שפות סימנים ד"ר רוז סטאמפ 522/922
9900 נושאים בממשק בין סמנטיקה ופרגמטיקה של מבנים הרגישים לדירוג ד"ר יעל גרינברג 289/987
9920 הסמנטיקה של צירופים שמניים פרופ' סוזן רוטשטיין 589
9980 שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים ופונולוגיים ד"ר ליאור לקס לתואר ראשון: 286/584

קורסים נוספים לתארים מתקדמים

כל סטודנט לתואר שני או שלישי חייב להרשם באחת משנות לימודיו לקורס הקריאה המודרכת (868); בתואר שני, הדבר נעשה לרוב בשנת הלימודים השניה. סטודנטים שרשומים לקריאה מודרכת חייבים להיות נוכחים באופן קבוע לאורך כל השנה בקולוקויום המחלקתי בבלשנות בימי ג' בין השעות 14:00-15:30, שבו מציגים מרצים אורחים (מהאוניברסיטה או מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל) את מחקריהם. כל שאר הסטודנטים (לכל התארים) מוזמנים להגיע גם הם לקולוקויום (היות והנושאים משתנים מהרצאה להרצאה, מי שאינו רשום לקורס יכול גם להגיע להרצאות בודדות). תכנית הקולוקויום מתפרסמת ומתעדכנת במהלך הסמסטר בלוח האירועים באתר; ניתן גם לקבל עדכונים על הרצאות ע"י הרשמה לערוץ הטלגרם שלנו (@biu_ling_news).

שני קורסים, 922 ו-987, הינם קורסי חובה לסטודנטים חדשים במסלול לבלשנות במחקר קליני. סטודנטים אחרים שהתואר הראשון שלהם אינו בבלשנות נדרשים בד"כ גם הם להשתתף בקורסים הללו כקורסי השלמות. סטודנטים הרשומים לקורסים אלה חייבים להרשם גם לקורסי 9870 ו-5910 באותה שנה.

מס' הקורס שם הקורס שם המרצה הערות
868 קריאה מודרכת (קולוקויום)   חובה לתואר שני/שלישי
922 פסיכולינגויסטיקה ושיטות מחקר פרופ' שרון ערמון-לוטם חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
987 מבוא לתחביר וסמנטיקה ד"ר יעל גרינברג חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
9870 תירגול בבלשנות פורמלית 1 גב' אלנה מיאשקור חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני
5910 תירגול בבלשנות פורמלית 2 גב' מריה גפנר חובה בשנה א' בלשנות במחקר קליני