חדש! מערכת השעות לשנה"ל תש"פ

להלן מערכת השעות (לא סופית) לשנת הלימודים תש"פ:

שימו לב: המערכת עדיין אינה סופית ועשויים לחול בה שינויים. בכל שאלה ניתן לפנות אל יועצי המגמות ולמזכירות המחלקה.